Logo UHasselt

menu

UHasselt SEE


Universiteit Hasselt School of Expert Education

UHasselt SEE

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Themis studieavond 'Familiaal Vermogensrecht'

Themis studieavond 'Familiaal Vermogensrecht'
PRAKTISCH

22 mrt 2016 17.30 uur - 21.30 uur


Oude Gevangenis

Universiteit Hasselt

campus Hasselt

Martelarenlaan 42

3500 Hasselt


Inschrijven

coördinatoren: Prof. dr. Alain Laurent Verbeke, gewoon hoogleraar KU Leuven, directeur Rector Roger Dillemans Instituut voor Familiaal Vermogensrecht, Prof. dr. Johan Du Mongh, docent KU Leuven, KULAK en KU Leuven Campus Brussel, advocaat en Prof. dr. Charlotte Declerck, docent UHasselt, advocate

voorzitters: Frank Buyssens, notaris en gastdocent KU Leuven (Leuven), Stefaan Laga, notaris (Kortrijk), Nan Torfs, gewoon hoogleraar UHasselt (Hasselt) en Walter Pintens, emeritus gewoon hoogleraar KU Leuven (Brussel)

 

Programma

Casestudies over de erfrechtverordening
Elise Goossens, assistente Rector Roger Dillemans Instituut voor Familiaal Vermogensrecht KU Leuven
Het publiek ontvangt een aantal concrete casestudies over de Erfrechtverordening. Aan de hand daarvan overloopt de spreker de implicaties van deze Verordening voor het Belgische recht.

Clausules over de testamentuitvoerder en het beheer van de nalatenschap
Alain Laurent Verbeke, gewoon hoogleraar KU Leuven, directeur Rector Dillemans Instituut, advocaat
Elisabeth Adriaens, assistente Instituut voor Rechtsvergelijking en Rector Dillemans Instituut KU Leuven

Het publiek ontvangt een aantal clausules over de testamentuitvoerder en het beheer van de nalatenschap en kan hier vragen of bedenkingen bij formuleren. De spreker analyseert op kritische wijze de sterke en zwakke punten van deze clausules.

Valorisatie van zorgarbeid in het huwelijksvermogens- en erfrecht
Charlotte Declerck, docent UHasselt, advocate
aan de hand van een aantal concrete voorbeelden wordt onderzocht op welke wijze zorgarbeid, dit is huishoudelijk werk, zorg voor kinderen of zorgbehoevende familieleden, vandaag wordt gevaloriseerd in het huwelijksvermogens- en erfrecht.

Actualia familiaal vermogensrecht
Johan Du Mongh, docent KU Leuven en KULAK, advocaat
De spreker gaat in op een aantal actuele ontwikkelingen en cases in het huwelijksgoederenrecht en het erfrecht.

 

Praktisch

Kostprijs
De inschrijvingsprijs bedraagt € 125 per vormingsonderdeel (catering en cahier inbegrepen) en € 85 indien afgestudeerd in 2013, 2014 of 2015.

Elke inschrijving is bindend; in geval van annulering wordt 10 % van de inschrijvingsprijs in rekening gebracht (met een minimum van € 25) als vergoeding voor administratiekosten (zie algemene voorwaarden permanente vorming KULeuven). Alleen schriftelijke annulering wordt aanvaard tot uiterlijk drie werkdagen voorafgaand aan de activiteit. Na die datum blijft het volledige factuurbedrag verschuldigd.

Indien U verhinderd bent, kan u zich laten vervangen door een collega die dan op de aanwezigheidslijst BIJ HET BEGIN EN BIJ HET EINDE VAN DE SESSIE zijn/haar naam invult en aftekent voor deelname.


 

Inschrijven

Inschrijvingen verlopen via KU Leuven. U kunt zich hier online inschrijven voor alle Themis bijscholingen.

 

Erkenningen

Attesten worden na de opleiding via e-mail verzonden aan de deelnemers die ter plaatse hebben afgetekend op de aanwezigheidslijst.

** Instituut voor Gerechtelijke Opleiding referentie: MAG - PERS / aangevraagd
Voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn, neemt het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.
** Orde van Vlaamse Balies - erkenning 2015-00010 voor 4 juridische punten per onderdeel (ook livestream)
Attesten worden slechts toegekend aan deelnemers die ter plaatse aftekenen bij het begin EN bij het einde van de opleiding (punten worden vermeld a rato van de gevolgde uren). Voor de deelnemers via livestream worden de in- en uitloggegevens alsook willekeurige vragen tijdens de lessen gebruikt om aanwezigheid en aandacht te controleren.
** IAB - IBR - BIBF - Themis School voor Postacademische Vorming werd erkend onder nummer: A0146/2009 (4u)
** Nationale Kamer van Notarissen erkent de opleidingen telkens voor 3,5 uren juridische opleiding (Insolventie- en Beslagrecht - 14/20735; Verbintenissenrecht - 14/20736; Familiaal Vermogensrecht - 14/20737)
** KMO-portefeuille erkenning DV.O100245 (meer info op www.kmo-portefeuille.be)

Meer info

Inschrijven