Logo UHasselt

menu

UHasselt SEE


Universiteit Hasselt School of Expert Education

Studiedag Politiek ambtelijke verhoudingen in gemeenten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Studiedag Politiek ambtelijke verhoudingen in gemeenten

PRAKTISCH

05 sep 2017 13.45 uur - 16.10 uur


Oude Gevangenis

Universiteit Hasselt

campus Hasselt

Martelarenlaan 42

3500 Hasselt


CONTACTPERSOON

dr. Sofie HENNAU

32-11-269027

sofie.hennau@uhasselt.be


Het Gemeentedecreet beoogt verregaande veranderingen in de verhouding tussen het college van burgemeester en schepenen en de administratie in de Vlaamse gemeenten. Instrumenten als de afsprakennota, het managementteam en de mogelijkheid om bevoegdheden te delegeren van het politieke naar het ambtelijke niveau, moeten de positie van de gemeentelijke administratie versterken en haar terzelfdertijd responsabiliseren.


Deze studiedag evalueert de invloed van de nieuwe regelgeving op de praktijken binnen de Vlaamse gemeentebesturen. Hoe verlopen de politiek-ambtelijke verhoudingen in de Vlaamse gemeentebesturen vandaag? En in welke mate sluiten deze aan bij de verwachtingen gewekt door het Gemeentedecreet?


Tijdens deze studiedag licht dr. Sofie Hennau (UHasselt) de resultaten toe van enquêtes bij en interviews met lokale politici en ambtenaren aangaande hun onderlinge verhoudingen. Burgemeester Wim Dries (Genk) en gemeentesecretarissen Sabine Bervaes (Maasmechelen) en Eddie Brebels (Bocholt) diepen deze inzichten verder uit op basis van hun praktijkervaring. Tot slot gaat Jeroen Windey, administrateur-generaal van het Agentschap Binnenlands Bestuur, dieper in op toekomstige evoluties en uitdagingen voor gemeentebesturen. Prof. dr. Johan Ackaert (UHasselt) leidt deze studiedag in goede banen.


Alle deelnemers ontvangen het boek Politiek-ambtelijke verhoudingen in gemeentebesturen, uitgegeven bij Vanden Broele.

Programma

13.45 u Onthaal  
14.00 u  Inleiding: Het Gemeentedecreet: lokale autonomie versus juridisering  Prof. dr. Johan Ackaert, Hoogleraar UHasselt
14.15 u  Gemeentelijke politiek-ambtelijke verhoudingen 2.0?   dr. Sofie Hennau, Doctor-assistent UHasselt
14.50 u  Koffie & taart  
15.10 u  Politiek-ambtelijke verhoudingen in de praktijk: de invloed van regelgeving Sabine Bervaes, gemeentesecretaris Maasmechelen
Wim Dries, burgemeester Genk & algemeen voorzitter VVSG
Eddie Brebels, gemeentesecretaris Bocholt 
15.50 u  Evoluties en uitdagingen voor gemeenten Jeroen Windey, Administrateur-generaal Agentschap Binnenlands Bestuur 
16.10 u  Vragenronde en slotwoord  Prof. dr. Johan Ackaert, Hoogleraar UHasselt

 

Praktische info

Datum & tijdstip

Dinsdag 5 september van 13.45 uur tot 17.00 uur

Locatie

Universiteit Hasselt
Aula Louis Roppe
Martelarenlaan 42
3500 Hasselt

Betaalparking onder het Kolonel Dusartplein

Inschrijvingsgeld

De prijs bedraagt € 105 excl. btw en omvat deelname aan de studienamiddag, boek 'Politiek-ambtelijke verhoudingen in gemeenten', koffiepauzes met taart.


Permanente vorming

De erkenning door de Orde van Vlaamse Balies wordt aangevraagd. Attesten worden enkel afgeleverd wanneer de deelnemer bij het begin en bij het einde van de vorming de handtekeningenlijst heeft afgetekend.

 

Inschrijven

Inschrijven kan enkel via het online inschrijvingsformulier. Door u in te schrijven, gaat u akkoord met de specifieke voorwaarden van UHasselt SEE.