Logo UHasselt

menu

UHasselt SEE


Universiteit Hasselt School of Expert Education

Themis studieavond 'Medisch Recht'

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Themis studieavond 'Medisch Recht'

PRAKTISCH

23 mei 2017 - 23 mei 2016


Oude Gevangenis

Universiteit Hasselt

campus Hasselt

Martelarenlaan 42

3500 Hasselt

Coördinatoren: prof. dr. Steven Lierman en prof. dr. Geneviève Schamps (UCL, Centre de Droit Médical et Biomédical)

Voorzitters (nog onder voorbehoud): (Leuven en Kortrijk) Jo De Cock, administrateur-generaal van het RIZIV; (Hasselt en Brussel) Benoît Dejemeppe, voorzitter Nationale Raad Orde der Artsen

 

Thema's

De klinisch psychologen en de wet uitoefening gezondheidszorgberoepen 
Klinisch psychologen treden in toenemende mate op in de gezondheidszorg. De impact van de wet uitoefening gezondheidszorgberoepen en het juridisch statuut van de klinisch psychologen komt aan bod in de uiteenzetting.

De stand van zaken met betrekking tot de hervorming van de gezondheidszorgberoepen en hun tuchtrecht
Aan de hand van de reeds beschikbare informatie zal een beeld worden geschetst van hoe in de nabije toekomst de beroepen in de gezondheidszorg zullen worden geregeld, inbegrepen het tuchtrecht voor sommige van deze beroepen

Le psychologue clinicien, nouveau praticien professionnel, et la relation avec le patient
L’exposé examinera les implications de l’activité du psychologue clinicien, en tant que praticien professionnel, au regard plus spécifiquement des droits du patient.

Niet-conventionele praktijk te kijk: juridische analyse van een lijdensweg
Recente ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak worden besproken. Er zal worden ingegaan op het artsenmonopolie en de verhouding tussen de wet uitoefening gezondheidszorgberoepen en de wet niet-conventionele praktijken. 

 

Programma

17u00 - 17u30 Onthaal en registratie van de deelnemers
17u30 - 17u40 Verwelkoming en inleiding
Benoît Dejemeppe (onder voorbehoud), voorzitter Nationale Raad Orde der Artsen
17u40 - 18u25 De klinisch psychologen en de wet uitoefening gezondheidszorgberoepen
Stefaan Callens, deeltijds gewoon hoogleraar KU Leuven, advocaat
18u25 - 19u10 De stand van zaken met betrekking tot de hervorming van de
gezondheidszorgberoepen en hun tuchtrecht
Herman Nys, professor emeritus medisch recht KU Leuven
19u10 - 00u19 Vraagstelling gevolgd door pauze
19u45 - 20u30 Le psychologue clinicien, nouveau praticien professionnel et la relation avec le patien
Geneviève Schamps, gewoon hoogleraar UCL
20u30 - 21u15 Niet-conventionele praktijk te kijk: juridische analyse van een lijdensweg
Steven Lierman, hoofddocent KU Leuven
21u15 - 21u30 Vraagstelling en slotbeschouwing
 

Praktisch

Datum
23 mei 2017 (17.30 - 21.30)

Plaats
Universiteit Hasselt, Oude Gevangenis, Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt 
Aud. L. Roppe
Ligging en bereikbaarheid

Kostprijs

De inschrijvingsprijs bedraagt € 125 per vormingsonderdeel (catering en cahier inbegrepen) en € 85 indien afgestudeerd in 2014, 2015 of 2016

Elke inschrijving is bindend; in geval van annulering wordt 10 % van de inschrijvingsprijs in rekening gebracht (met een minimum van € 25) als vergoeding voor administratiekosten (zie algemene voorwaarden permanente vorming KULeuven). Alleen schriftelijke annulering wordt aanvaard tot uiterlijk drie werkdagen voorafgaand aan de activiteit. Na die datum blijft het volledige factuurbedrag verschuldigd.

Indien U verhinderd bent, kan u zich laten vervangen door een collega die dan op de aanwezigheidslijst BIJ HET BEGIN EN BIJ HET EINDE VAN DE SESSIE zijn/haar naam invult en aftekent voor deelname.

 

 

Inschrijven

Inschrijvingen verlopen via KU Leuven. U kunt zich hier online inschrijven voor alle Themis bijscholingen.

 

 

Erkenningen (in aanvraag)

** Instituut voor Gerechtelijke Opleiding
referentie: TEC-E1 aangevraagd.
Voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde  die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn, neemt het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.
** Orde van Vlaamse Balies - erkenning aangevraagd voor 4 juridische punten per onderdeel (ook livestream)
Attesten worden na de opleiding via email bezorgd aan de deelnemers die ter plaatse aftekenen bij het begin EN bij het einde van de opleiding (punten worden vermeld a rato van de gevolgde uren). Voor de deelnemers via livestream worden de in- en uitloggegevens alsook willekeurige vragen tijdens de lessen gebruikt om aanwezigheid en aandacht te controleren.
** IAB - IBR - BIBF - Themis School voor Postacademische Vorming werd erkend onder nummer: A0146/2009 (4u)
** Nationale Kamer van Notarissen erkenning aangevraagd voor 3,5 uren juridische opleiding
** KMO-portefeuille erkenning DV.O100245 (meer info op www.kmo-portefeuille.be)

Meer info