Logo UHasselt

menu

UHasselt SEE


Universiteit Hasselt School of Expert Education

Themis studieavond 'Vastgoedrecht'

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Themis studieavond 'Vastgoedrecht'

PRAKTISCH

21 mrt 2017 17.30 uur - 21.30 uur


Oude Gevangenis

Universiteit Hasselt

campus Hasselt

Martelarenlaan 42

3500 Hasselt

Lokaal Louis Roppe

Coördinator: prof. Vincent Sagaert, gewoon hoogleraar KU Leuven - KULAK

Voorzitters: in Leuven

 

Thema's

- Recente ontwikkelingen inzake privaat vastgoedrecht

- Recente ontwikkelingen inzake appartementsrecht

- Recente Ontwikkelingen inzake mede-eigendom

- Zakelijke rechten en faillissement

 

Programma

17u00 - 17u30 onthaal en registratie van de deelnemers
17u30 - 17u40 verwelkoming en inleiding
Bart Vandenbergh (nog te bevestigen), raadsheer Hof van Beroep Antwerpen
17u40 - 18u25 Recente ontwikkelingen inzake privaat vastgoedrecht
Vincent Sagaert, gewoon hoogleraar KU Leuven en KULAK, advocaat
18u25 - 19u10 Recente ontwikkelingen inzake appartementsrecht
Nicolas Carette, hoofddocent UAntwerpen, advocaat
19u10 - 19u45 Vraagstelling gevolgd door pauze
19u45 - 20u30 Recente ontwikkelingen inzake mede-eigendom
Dirk Michiels, notaris, gastdocent KU Leuven
20u30 - 21u15 Zakelijke rechten en faillissement
Ruud Jansen, docent VUB, notaris, en
Matthias E. Storme, gewoon hoogleraar KU Leuven, advocaat
21u15 - 21u30 Vraagstelling en slotbeschouwing
 

Praktisch

Datum
21 maart 2017 (17.30 - 21.30)

Plaats
Universiteit Hasselt, Oude Gevangenis, Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt 
Aud. L. Roppe
Ligging en bereikbaarheid

Kostprijs

De inschrijvingsprijs bedraagt € 125 per vormingsonderdeel (catering en cahier inbegrepen) en € 85 indien afgestudeerd in 2014, 2015 of 2016

Elke inschrijving is bindend; in geval van annulering wordt 10 % van de inschrijvingsprijs in rekening gebracht (met een minimum van € 25) als vergoeding voor administratiekosten (zie algemene voorwaarden permanente vorming KULeuven). Alleen schriftelijke annulering wordt aanvaard tot uiterlijk drie werkdagen voorafgaand aan de activiteit. Na die datum blijft het volledige factuurbedrag verschuldigd.

Indien U verhinderd bent, kan u zich laten vervangen door een collega die dan op de aanwezigheidslijst BIJ HET BEGIN EN BIJ HET EINDE VAN DE SESSIE zijn/haar naam invult en aftekent voor deelname.

 

Inschrijven

Inschrijvingen verlopen via KU Leuven. U kunt zich hier online inschrijven voor alle Themis bijscholingen.

 

Erkenningen (in aanvraag)

** Instituut voor Gerechtelijke Opleiding
referentie: TEC-E1 aangevraagd.
Voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde  die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn, neemt het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.
** Orde van Vlaamse Balies - erkenning aangevraagd voor 4 juridische punten per onderdeel (ook livestream)
Attesten worden na de opleiding via email bezorgd aan de deelnemers die ter plaatse aftekenen bij het begin EN bij het einde van de opleiding (punten worden vermeld a rato van de gevolgde uren). Voor de deelnemers via livestream worden de in- en uitloggegevens alsook willekeurige vragen tijdens de lessen gebruikt om aanwezigheid en aandacht te controleren.
** IAB - IBR - BIBF - Themis School voor Postacademische Vorming werd erkend onder nummer: A0146/2009 (4u)
** Nationale Kamer van Notarissen erkenning aangevraagd voor 3,5 uren juridische opleiding
** KMO-portefeuille erkenning DV.O100245 (meer info op www.kmo-portefeuille.be)

Meer info