Logo UHasselt

menu

UHasselt SEE


Universiteit Hasselt School of Expert Education

UHasselt SEE

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Studiedag Themis Straf - en strafprocesrecht

PRAKTISCH

21 mei 2019 17.30 uur - 21.30 uur


Oude Gevangenis

Universiteit Hasselt

campus Hasselt

Martelarenlaan 42

3500 Hasselt

Coördinator: Prof. dr. Frank Verbruggen 

Voorzitters: (Leuven) Patrick Vits, Procureur des Konings te Leuven, (Kortrijk) Patrick Arnou, advocaat balie Brugge, (Hasselt) Tony Heeren, Voorzitter Rechtbank van Eerste Aanleg Limburg

Thema's:

Opzet achter het nieuwe Strafwetboek, grote lijnen, regels inzake daderschap, toerekening en deelneming en nieuwsheden op het vlak van bestraffing

Actualia strafrechtelijke fraude (misdrijf - rechtspersoon - beroepsverbod), met focus op actuele rechtspraak en het voorgestelde boek 2 van het nieuwe Strafwetboek

Krachtlijnen van een mogelijk toekomstig strafprocesrecht? Een overzicht van de voorstellen van de commissie tot hervorming van het strafprocesrecht

Sprekers:

Frank Verbruggen en Jan Vanheule, Bart Spriet en Ruben Van Herpe, Raf Verstraeten en Ann Bailleux  

Praktische informatie 

Datum & tijdstip: 21 mei 2019 (17.30 uur - 21.30 uur)
Locatie: Universiteit Hasselt, Campus Hasselt, Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt 
(betaalparking onder het Kolonel Dusartplein)
Kostprijs: de inschrijvingsprijs bedraagt € 130 per vormingsonderdeel (catering en cahier inbegrepen) en € 90 indien afgestudeerd in 2016, 2017 of 2018.
Bespaar op uw deelnameprijs via KMO-portefeuille 

>> Meer info via deze link 

>> Inschrijven via deze link