Logo UHasselt

menu

UHasselt SEE


Universiteit Hasselt School of Expert Education

UHasselt SEE

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Themis studieavond 'Publiekrecht'

PRAKTISCH

16 dec 2014 17.00 uur - 21.30 uur


Oude Gevangenis

Universiteit Hasselt

campus Hasselt

Martelarenlaan 42

3500 Hasselt

Lokaal Aud. L. Roppe


Inschrijven


Programma

17u00 - 17u30 Onthaal deelnemers
17u30 - 17u40 Verwelkoming en inleiding door de voorzitter Anne Mie Draye, decaan rechtsfaculteit UHasselt
17u40 - 18u25

De bevoegdheden van en de rechtspleging voor het
Grondwettelijk Hof. Capita Selecta en de nieuwigheden
na de Zesde Staatshervorming en de bijzondere wet van 4 april 2014
Evelyne Maes, wetenschappelijk medewerker KU Leuven, advocaat

18u25 - 19u10 Aandachtspunten bij de redactie van een prejudiciële vraag
Peter Schollen, docent UHasselt
19u10 - 19u45 Vraagstelling gevolgd door pauze
19u45 - 20u30 Het EU-recht voor het Grondwettelijk Hof
Stefan Sottiaux, docent KU Leuven, advocaat, en
Elke Cloots, docent Universiteit Maastricht, advocaat
20u30 - 21u15 Rechtspersonen in het publiekrechtelijke contentieux: mandaat ad litem, Prokura en collectief belang
Prof. Jan Theunis (Gastprofessor UHasselt)
Daan Bijnens (assistent UHasselt)
21u15 - 21u30 Vraagstelling en slotbeschouwing


Inhoudelijk verantwoordelijke
prof. Stefan Sottiaux

Administratief verantwoordelijke
Themis School voor Postacademische Juridische Vorming
themis@law.kuleuven.be
016/32.54.84

 

Praktisch

Datum
16 december 2014  (17.30 - 21.30)

Plaats
Universiteit Hasselt, Oude Gevangenis, Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt 
Aud. L. Roppe
Ligging en bereikbaarheid

Kostprijs
De inschrijvingsprijs bedraagt € 125 (catering en cahier inbegrepen) en € 85 indien afgestudeerd in 2012, 2013 of 2014.

Elke inschrijving is bindend; in geval van annulering wordt 10 % van de inschrijvingsprijs in rekening gebracht (met een minimum van € 25) als vergoeding voor administratiekosten (zie algemene voorwaarden permanente vorming KULeuven). Alleen schriftelijke annulering wordt aanvaard tot uiterlijk drie werkdagen voorafgaand aan de activiteit. Na die datum blijft het volledige factuurbedrag verschuldigd. Indien u verhinderd bent, kan u zich zonder bijkomende kosten laten vervangen door een collega.

 

Inschrijven

Inschrijvingen verlopen via KU Leuven. U kunt zich hier online inschrijven voor alle Themis bijscholingen.

 

Erkenningen

Attesten worden na de opleiding via e-mail verzonden aan de deelnemers die ter plaatse hebben afgetekend op de aanwezigheidslijst.

** Instituut voor Gerechtelijke Opleiding referentie: aangevraagd
Voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn, neemt het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.
** Orde van Vlaamse Balies referentie  - erkend voor 4 juridische punten per onderdeel (ook livestream) aangevraagd
Attesten worden slechts toegezonden aan deelnemers die ter plaatse aftekenen bij het begin EN bij het einde van de opleiding (punten worden vermeld a rato van de gevolgde uren). Voor de deelnemers via livestream worden de in- en uitloggegevens alsook willekeurige vragen tijdens de lessen gebruikt om aanwezigheid en aandacht te controleren.
** IAB - IBR: Vormingen Themis School zijn erkend onder nummer: A0146/2009 (4u)
** BIBF: de studiedagen 2014-2015 zijn erkend telkens  voor 4u opleiding
** Nationale Kamer van Notarissen erkent de opleidingen  telkens voor 3,5 uren juridische opleiding - aangevraagd
** KMO-portefeuille erkenning DV.O100245 (meer info op www.kmo-portefeuille.be)

Meer info

Inschrijven