Logo UHasselt

menu

Architectuur


Architectuur

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

WAAROM ARCHITECTUUR STUDEREN?

Bouwen aan de leefomgeving van iedereen

Architecten zoeken mooie, functionele en duurzame oplossingen om aangenaam en kwaliteitsvol te wonen en te leven. Ze spelen een belangrijke rol bij het bedenken en bouwen van woningen, winkels, kantoorgebouwen, scholen, bedrijven, ziekenhuizen, filmzalen, musea… Kortom, als architect krijg je de kans om mee te bouwen aan de omgeving waarin we wonen, werken en leven.

Tijdens de opleiding leer je rekening houden met aspecten zoals vorm, kleur, licht, gebruik… Maar gebouwen moeten ook technisch goed in elkaar steken. Architecten staan vandaag voor tal van uitdagingen: energiezuinig bouwen, duurzame materialen en technieken gebruiken, het cultureel erfgoed respecteren, materialen recycleren en bestaande gebouwen hergebruiken. Duurzaamheid is de rode draad in een landschap dat constant verandert.

Ontwerper, onderzoeker en manager

In de opleiding komen de drie rollen van de architect aan bod. Een architect is in de eerste plaats een ontwerper. In de ontwerpstudio leer je goed ontwerpen. Dat wordt ondersteund door vaardigheden zoals schetsen, vormgeving en computertekenen. Maar je onderbouwt je ontwerpen ook met kennis van bouwkunde, kunst en cultuur.

Als architect ben je bovendien onderzoeker. Complexe problemen doorgronden maakt deel uit van het vak. Om tot optimale, innovatieve en duurzame oplossingen te komen, is een onderzoeksinstelling erg belangrijk. In de praktijk zie je dat architectenbureaus zich gaan verdiepen en specialiseren in bepaalde deelaspecten van architectuur zoals herbestemming, participatie, passief bouwen...

De derde belangrijke rol is die van manager. De architect is niet alleen manager van zijn bureau, maar ook de spil in het bouwproces. Hij werkt samen met ingenieurs, veiligheids- en milieucoördinatoren, aannemers… om een project tot een goed einde te brengen. Hij moet tegelijkertijd ook oog hebben voor de geldende wetgeving en procedures, de uitvoeringstermijn en het beschikbare budget.

Ontwerpstudio’s centraal in de opleiding

De opleiding tot ontwerper is de belangrijkste. De ontwerpstudio’s staan dan ook centraal in de opleiding. In het eerste bachelorjaar start je met het creëren van eenvoudige ruimtes en eindig je met het creëren van een (vakantie)woning. Aan het einde van de bacheloropleiding ben je al in staat om een complex programma te ontwikkelen, zoals een sociale woonwijk.

Ontwerpen doe je niet vrijblijvend. Je hebt daarvoor kennis nodig van materialen, constructietechnieken, bouwfysica. Tegelijkertijd leer je om het gebouw in zijn omgeving te plaatsen. Die context is ruim. Je leeft in de wereld van vandaag met de bagage van het verleden en de blik op de toekomst. In het opleidingsonderdeel cultuurwetenschappen kun je je hierin verdiepen.

Door stages, lezingen en excursies leer je het werkveld kennen. Je wordt bij ons niet opgeleid tot een dromer, maar tot een creatieve architect met een kritische blik, die oog heeft voor duurzaamheid, diversiteit en context, en die weet hoe een gebouw in elkaar steekt.

Focus op individuele begeleiding

In de ontwerpstudio’s kun je rekenen op een sterke individuele begeleiding. Werken doe je vooral in kleine groepen of individueel. Op die manier kun je je eigen talenten maximaal ontplooien.

Vanaf dag één leer je ontwerpen vanuit een onderzoekende houding. Je leert communiceren met anderen over jouw ontwerpen en je oefent je om jouw werk te verdedigen voor een jury. Je leert ook om het eigen werkproces te managen en om een bouwproces te overzien.

Samenwerken met anderen train je in groepswerk. En natuurlijk staat creativiteit bij dit alles centraal. Zo bereiden wij jou optimaal voor op jouw carrière als architect.

Je eigen interesses volgen

In de masteropleiding kan je aan de hand van verschillende keuzemogelijkheden je interesses verder uitdiepen en je specialiseren in de richting die je het best ligt. Vier deeldomeinen in de architectuur geven kleur aan vier keuzetrajecten: het bouwtechnische (bouwkunde), het conceptuele en sociale (mens en cultuur), het contextuele (stedenbouw) of vormgeving (beelding). Daarnaast maak je zowel in eerste als in tweede master een keuze voor een specifieke ontwerpstudio. Wie internationaal wil werken, kan een stage of studieverblijf in het buitenland kiezen, of een internationale ontwerpstudio in de eigen masteropleiding volgen.