Logo UHasselt

menu

BIOMED


Onderzoek

BIOMED

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ONDERZOEKSNETWERKEN

BIOMED participeert in heel wat belangrijke onderzoeksnetwerken. Een aantal hiervan worden hieronder weer gegeven:

 • Het MS-Netwerk Limburg: Het Biomedisch Onderzoeksinstituut (BIOMED) van de Universiteit Hasselt (UHasselt), het revalidatie studiecentrum REVAL (UHasselt) en het Revalidatie & MS Centrum Overpelt hebben hun krachten gebundeld in een samenwerkingsovereenkomst. Hieruit is het MS-Netwerk Limburg ontstaan, met als doel om via intensieve samenwerking het MS-onderzoek verder uit te bouwen en zo betere zorg, behandeling en begeleiding van personen met MS te ontwikkelen.

 • MS DATACONNECT is een multidisciplinaire data infrastructuur voor personen met Multiple Sclerose (MS), die fungeert als een proof-of-concept voor multidisciplinaire dataopslag om onderzoek, revalidatie en zorg van chronische aandoeningen te verbeteren. Het algemene doel van MS DATACONNECT is om een IT platform te bouwen dat informatie van specialisten, onderzoekers en patiënten. Dit project is een initiatief van een consortium van 5 partners betrokken bij MS onderzoek, zorg en revalidatie. Deze partners zullen hun data delen wat zal resulteren in een unieke set van informatie en datatypes.

 • FWO wetenschappelijke onderzoeksgemeenschap
  • multiple sclerose (FWO-WOG-MS): Deze WOG wordt ondersteund door het FWO Vlaanderen en heeft als doel om de samenwerking tussen de verschillend MS onderzoeksgroepen te stimuleren. Dit leidt op zijn beurt tot de uitwisseling van technieken, diermodellen,... maar ook tot gezamenlijke projectaanvragen en de vertaling van fundamenteel onderzoek in therapeutische toepassingen. Tot slot wil men met deze onderzoeksgemeenschap het MS onderzoek binnen Vlaanderen op de kaart zetten, zowel op nationaal als internationaal niveau. 
  • “Nanoscopie, niet-lineaire en gecombineerde microscopie”: Deze onderzoeksgemeenschap omvat onderzoeksgroepen van KU Leuven, UGent en UHasselt en aantal buitenlandse experten. Het doel is een platform voor nanoscopie, niet-lineaire en gecombineerde of geïn­tegreerde microscopieën in Vlaanderen uit te bouwen. De bijdrage van de UHasselt groep Biofysica situeert zich op het aanwenden en uitbreiden van de mogelijkheden van de labelvrije techniek second harmonic imaging.
    
 • Neuronet: het Methusalemprogramma, van start gegaan in 2006, biedt ervaren Vlaamse toponderzoekers een structurele financiering voor een lange duur. BIOMED participeert in een methusalemprogramma in samenwerking met de onderzoeksgroep onder leiding van Christine Van Broeckhoven binnen de Universiteit Antwerpen. BIOMED bestudeert in het kader van deze financiering de rol van het aangeboren en verworven immuunsysteem bij verschillende neurologische aandoeningen.

 • Universitaire Biobank Limburg (UbiLim): De Universitaire Biobank Limburg (UBiLim) is een samenwerking tussen de Universiteit Hasselt, het Ziekenhuis Oost-Limburg en het Jessa Ziekenhuis, opgericht ter ondersteuning van het translationeel onderzoek dat door de drie partners wordt uitgevoerd.
  Wetenschappelijk onderzoek dat een impact kan hebben op de gezondheidszorg, steunt op goed gedocumenteerd en kwaliteitsvol lichaamsmateriaal dat bewaard wordt in een biobank. De beschikbaarheid van dit materiaal in een centraal verzamelpunt (biobank) kan de duur van een onderzoek drastisch verkorten en de bekomen conclusies versterken. Biobankgebaseerde studies kunnen aldus sneller een waardevolle bijdrage aan de gezondheidszorg leveren. Contact: prof.dr. Veerle Somers

 • EURON: "The European Graduate School of Neuroscience" is een internationaal onderzoeks- en trainingsnetwerk van tien universiteiten in België, Duitsland, Frankrijk, Nederland en andere landen. Het doel van de partners is om expertise, kennis en infrastructuur te delen zodat master en doctoraatstudenten een unieke kans krijgen om hun onderzoekcompetenties te ontwikkelen en zo ook mobiliteit te stimuleren. Bovendien wordt er gestreefd naar het uitvoeren van gezamenlijke doctoraten tussen de partner universiteiten en naar de accreditatie van een gezamenlijk master programma binnen het domein van de neurowetenschappen.
   
 • Trans Tech Diagnostics (TTD): is een publiek-privaat consortium binnen het programma Interreg Vlaanderen-Nederland, bestaande uit de partners Universiteit Maastricht (CARIM, lead partner), Universiteit Hasselt (BIOMED), VITOTSG Innoteq, DSP Valley en Bonné+Jan. De partners richten zich op de ontwikkeling van nieuwe gepersonaliseerde diagnostica voor hart- en vaatziekten. Gepersonaliseerde geneeskunde wordt gezien als dé weg naar efficiëntere cardiovasculaire gezondheidszorg, breed inzetbaar en met minder bijkomende gezondheidsschade en kosten voor het individu en de maatschappij. Deze inspanningen zullen op termijn niet alleen een positief effect kunnen hebben op de gezondheidszorg, maar spelen tevens in op de behoeften en de vraag van het bedrijfsleven en de zorgaanbieders. Klik hier voor meer informatie

 • 'Healthy Aging' is een Euregionaal project binnen het programma Interreg Euregio Maas Rijn. De partners binnen dit consortium (BIOMED, MUMC+, GIGA Luik, UKA, Curador, MyHealth, Imomec, GlycoCheck, Astel Medica en ptTheragnostic) gebruiken hun expertise en kennis maximaal om een vroegtijdige veroudering van het immuunsysteem op te sporen én veroudering en de hiermee gerelateerde chronische aandoeningen te vertragen. Dit project wordt ondersteund door het Europees fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie. Meer informatie vindt u hier.