Logo UHasselt

menu

BIOMED


Onderzoek

BIOMED

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ONDERZOEKSDOMEINEN

BIOMED combineert kwaliteitsvol fundamenteel onderzoek met translationele programma’s om op die manier toepassingen te ontwikkelen voor patiënten en de gezondheidssector in het algemeen. Onderzoekers werken rond het principe from bench to bedside and back. Hierbij wordt de focus gelegd op 3 ziekte domeinen: (neuro)immunologie, neurowetenschappen en cardiovasculaire aandoeningen.Hoewel ieder domein zijn eigen specifieke onderzoeksvragen heeft, wordt er binnen BIOMED in gemeenschappelijke onderzoeksthema’s geïnvesteerd volgens een algemeen model dat in onderstaande figuur getoond wordt.  

Samengevat zetten we in op:

  • De identificatie van risicofactoren om bepaalde aandoeningen te ontwikkelen doorheen de verschillende fasen van het leven 
  • Het ontwikkelen van betere inzichten in ziektemechanismen
  • Het monitoren van de aandoeningen
  • Het bedenken van strategieën om met aandoeningen om te gaan, ze te behandelen en te voorkomen