Logo UHasselt

menu

BIOMED


Onderzoek

BIOMED

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ONDERZOEKSDOMEINEN

Binnen het BIOMED onderzoek wordt de nadruk gelegd op moleculaire en cellulaire ziekte processen binnen de onderzoeksdomeinen immunologie, neurowetenschappen en cardiologie. Dit laatste gebeurt in nauwe samenwerking met klinische experten binnen het Ziekenhuis Oost Limburg (ZOL) en het Jessa ziekenhuis.

Enerzijds wordt basis onderzoek op hoog niveau nagestreefd en anderzijds ligt de focus op het translationele aspect met een duidelijke vertaalslag naar de patiënt (from bench to bedside). Aanwezige expertise op het niveau van bioimaging, biomerkers en revalidatie wordt aangewend om het translationele doel te bereiken. Ziektebeelden die binnen het onderzoek aan bod komen zijn multiple sclerose, reumatoïde artritis, hersen- en ruggenmergletsels en epilepsie.

Een samenvatting wordt weergeven in onderstaande figuur. Door op de afzonderlijke onderzoeksdomeinen in de figuur te klikken, worden deze in detail verder toegelicht.