Logo UHasselt

menu

BIOMED


Onderzoek

BIOMED

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

CARDIO

Program Management Team

Virginie Bito, Paul Dendale, Wilfried Mullens, Mark Hendrikx.

Coördinator: Virginie Bito

 

 

 

 

 

Algemeen

Recent werd dit nieuwe onderzoeksdomein opgestart binnen het Biomedisch onderzoeksinstituut in nauwe samenwerking met de ziekenhuizen ZOL en Jessa. Binnen het domein Cardio zal er onderzoek expertise uitgebouwd worden op het niveau van AGE-RAGE interactie en de rol hiervan bij hart- en nier disfunctie. Het ultieme doel is dan ook de ontwikkeling en het uittesten van nieuwe therapeutica door gebruik te maken van zowel diermodellen als patiënten.

Naast een samenwerking met de lokale ziekenhuizen wordt er ook intensief samengewerkt met de andere onderzoeksgroepen binnen BIOMED om op die manier gebruik te maken van de aanwezige expertise die complementair is aan het cardio onderzoek. Omwille van het multidisciplinaire karakter van dit onderzoeksdomein (zowel in vivo als in vitro expertise), bestaat de ambitie om een kenniscentrum te worden dat de relatie tussen hart en nieren bij hartfalen onderzoekt en deze kennis vertaalt naar nieuwe therapeutische strategieën in de praktijk. Hierdoor zal ook de visibiliteit van BIOMED groeien binnen het algemene domein van de cardiologie.

Naast het uitbouwen van de eigen onderzoeksexpertise worden strategieën uitgewerkt om enerzijds samen te werken met de farmaceutische industrie en anderzijds andere erkende onderzoeksgroepen binnen het domein van de cardiologie.

 

Specifieke onderzoeksthema's

In vivo en in vitro onderzoek binnen het domein van de cardiologie

De identificatie van AGE accumulatie en AGE-RAGE interactie. Dit zal tevens verder bestudeerd worden bij hartfalen door samen te werken met patiënten en gebruik te maken van verschillende diermodellen. Op die manier kunnen mogelijk nieuwe therapieën ontwikkeld worden voor deze patiënten.

De ontwikkeling van specifieke diermodellen: dit zal het onderzoek dat nu reeds binnen en in samenwerking met de lokale ziekenhuizen ZOL en Jessa uitgevoerd wordt, versterken