Logo UHasselt

menu

BIOMED


Onderwijs

BIOMED

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN

De biomedische wetenschappen bevinden zich op het kruispunt van wetenschappelijke disciplines zoals chemie, biologie, biochemie, fysica en medische disciplines zoals fysiologie, pathologie, genetica, immunologie en andere. De moleculaire kennis is het vertrekpunt van de opleiding waarin je alle niveaus van de levende materie bestudeert, gaande van de kleinste moleculen, genen en cellen tot organismen, individuen en populaties. Er gaat veel aandacht naar ziekteprocessen die het gevolg zijn van genetische afwijkingen en van groei- en stofwisselingsstoornissen. Er wordt ook nagegaan wat de invloed is van milieufactoren op de menselijke gezondheid. We bestuderen de moleculaire en cellulaire basis van deze ziekten, omdat deze kennis gebruikt wordt om de geneesmiddelen van de toekomst te ontwikkelen.

In de opleiding en het biomedisch onderzoek spelen de nieuwste onderzoekstechnieken en wetenschappelijke inzichten vanuit diverse disciplines een rol. Daarbij besteedt de opleiding veel aandacht aan nieuwe disciplines zoals de genomica, proteomica, bio-elektronica en medische beeldvorming.

In de opleiding Biomedische Wetenschappen aan de Universiteit Hasselt is er een sterke focus op het verwerven van competenties. Een succesvolle biomedicus moet niet alleen over een sterke theoretische bagage beschikken, maar moet ook in staat zijn om die kennis toe te passen, om hierover schriftelijk en mondeling te communiceren (ook in het Engels), om efficiënt in teamverband te kunnen werken ook met mensen uit andere vakgebieden, om onderzoek te kunnen plannen, enzovoort.

De opleiding Biomedische Wetenschappen omvat drie bachelor- en twee masterjaren. In het laatste jaar van de bacheloropleiding is er een eerste stage die leidt tot de bachelorproef. In de masteropleiding volgen nog twee onderzoeksstages: de juniorstage in het eerste masterjaar en de senior onderzoeksstage in het tweede masterjaar.  Voorbeelden van masterstages die worden aangeboden door BIOMED en de betrokken ziekenhuizen Jessa en ZOL zijn: onderzoek rond kanker, hart- en vaatziekten, fertiliteit, autoimmune ziekten zoals multiple sclerose of reuma, infectieziekten, neurologische ziektes zoals epilepsie en Alzheimer. In het algemeen kunnen de stages worden opgenomen aan de onderzoeksinstituten van Universiteit Hasselt en Maastricht University, ziekenhuizen, life sciences bedrijven en binnen -en buitenlandse onderzoekslaboratoria. 

Meer informatie informatie over de opleiding biomedische wetenschappen is terug te vinden in de studiegids van de UHasselt en/of brochure.