Logo UHasselt

menu

BIOMED


Valorisatie & Dienstverlening

BIOMED

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

DIENSTVERLENENDE ACTIVITEITEN

Complementair aan ons academisch onderzoek, bieden wij onze diensten aan aan de farmaceutische, biotech en (bio)medische onderzoeksmarkt. Onze klanten omvatten belangrijke farmaceutische bedrijven, grote en kleine biotech bedrijven en universiteitslabo’s. We beschikken over een toegewijde service eenheid die onderzoeksresultaten kwalitatief en op tijd zal aanleveren met de gepaste wetenschappelijke methodologie. Onze business developer volg elk project samen met de klant op om zo de beste kwaliteit te garanderen.

Er zijn verschillende mogelijkheden om met ons in zee te gaan voor contractonderzoek:

  1. U kan toegang verkrijgen tot onze faciliteiten en zelf uw experimenten uitvoeren (facility access).
  2. U kan ons een protocol aanleveren en dan voeren wij de experimenten uit voor u (full service).
  3. U kan ons benaderen met uw onderzoeksvragen en dan ontwikkelen we samen de meest optimale experimenten, gevolgd door faciliteit toegang of full service.
  4. Een combinatie van de bovenstaande mogelijkheden.
  5. Onze expertonderzoekers staan ook ter uwer beschikking voor advies in hun respectievelijke onderzoeksdomeinen.

Voel u zo vrij om één van onze business developers (An Voets en Sofie Ignoul) te contacteren voor meer informatie of om uw specifieke projecten of experimenten te bespreken. Meer informatie kan u ook terugvinden in onze folder.