Logo UHasselt

menu

BIOMED


Valorisatie & Dienstverlening

BIOMED

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ALGEMEEN

UHasselt-BIOMED is het biomedisch onderzoeksinstituut van de Universiteit Hasselt. BIOMED investeert in fundamenteel onderzoek op hoog niveau en combineert dit met translationele programma’s die streven naar de ontwikkeling van een toepassing die voordelig is voor de patiënt en de gezondheidszorg in het algemeen. Dit leidde tot de ontwikkeling van verschillende patenten in samenwerking met het VIB en de Technologie Transfer Office van de Universiteit Hasselt. Daarnaast werden er ook twee spin-off bedrijven opgericht, Apitope NV en Seps-Pharma NV.

Naast het uitvoeren van fundamenteel en translationeel onderzoek, deelt BIOMED ook zijn aanwezige expertise en technologische platformen met academische en industriële partners. Onze visie is om een leider te zijn in life sciences dienstverlening in het preklinisch veld van neuro immunologie, neurowetenschappen, immuun biomerkers en bioimaging, lopende van in vitro karakterisering tot in vivo validatie. Dit willen we bereiken door uitmuntende waardetoevoegende wetenschap met kwaliteit af te leveren.

We focussen op de noden van onze partners en streven naar langdurige strategische samenwerkingen door te voldoen aan of het overtreffen van de verwachtingen via innovatieve oplossingen.

We zijn gebonden aan commerciële en wetenschappelijke integriteit. We zijn een open, rechtvaardig, eerlijk en transparant onderzoeksinstituut dat steeds partner confidentialiteit verzekert.

Samenwerken met UHasselt-BIOMED kan op verschillende manieren:

  • Gezamenlijke onderzoeksprojecten: onderzoek en ontwikkeling in nauwe samenwerking, gefinancierd door een derde partij (bv. FWO, VLAIO, H2020, EFRO …)
  • Technologie/kennis overdracht: u kan uw marktpositie versterken via licentiëring en toegang tot onze bestaande technologieën en expertise
  • Samenwerkingsverband: u kan samenwerken met UHasselt-BIOMED en gebruik maken van onze technologie (mogelijks) in combinatie met uw eigen technologie om een nieuw bedrijf op te zetten
  • Contractonderzoek