Logo UHasselt

menu

Commissie wetenschappelijke integriteit


Over CWI

Onderzoek

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

BEVOEGDHEDEN

De taak van het CWI bestaat onder meer uit:

  • het onderzoeken van meldingen van problematische gedragingen en het formuleren van adviezen inzake te ondernemen acties;
  • het desgevallend voorstellen van aanpassingen aan de procedures indien nodig;
  • het bestuderen van vragen m.b.t. wetenschappelijke integriteit, op eigen initiatief of op vraag van de Onderzoeksraad, de Doctoral Schoolraad, het College van Decanen en/of de Raad van Bestuur.