Logo UHasselt

menu

CORe - Centrum voor Overheid en Recht


Eenheid bestuursrecht en bestuurskunde

CORe - Centrum voor Overheid en Recht

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

PROFESSOREN

Hoofd van de eenheid

Steven Van Garsse

Algemeen bestuursrecht, overheidscontracten en –goederen, verzelfstandiging en PPS

Steven Van Garsse is professor bestuurs- en publiekrecht aan de Universiteit Hasselt. Voorheen was hij gedurende bijna 10 jaar manager van het Kenniscentrum PPS van de Vlaamse overheid en betrokken bij alle grote Vlaamse PPS-projecten en gebiedsontwikkelingen. Steven Van Garsse doet onderzoek in het administratief recht en het economisch publiekrecht waaronder overheidsopdrachten en -contracten, concessies, openbaar en privaat domein, verzelfstandiging, PPS, privatisering en gemeenterecht. Hij is auteur van talrijke publicaties en maakt deel uit van nationale en internationale redacties. Hij is tevens expert inzake PPS bij de Verenigde Naties (UNECE te Genève).

Professoren

Johan Ackaert

Lokale besturen, bestuurskunde

Johan Ackaert is gewoon hoogleraar en decaan van de faculteit Rechten van de Universiteit Hasselt. Zijn onderzoek focust op veranderingen in de lokale politiek, bestuur en beleid.


Anne Mie Draye
Algemeen bestuursrecht

Anne Mie Draye is emeritus gewoon hoogleraar aan de Universiteit Hasselt. Zij is gastdocent aan de KU Leuven en aan de Academia Istropolitana Nova te Bratislava. Haar onderzoek richt zich op de bescherming van roerend en onroerend erfgoed, de ruimtelijke ordening en het natuurbehoud. Anne Mie Draye is tevens voorzitter van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen van het Vlaams Gewest.


Eric Lancksweerdt
Onderhandelen en bemiddelen in het bestuursrecht

Eric Lancksweerdt is hoofddocent aan de Universiteit Hasselt en praktijkassistent aan de Universiteit Antwerpen. Voordien was hij auditeur-afdelingshoofd bij de Raad van State. Aan de Universiteit Hasselt doceert Eric Lancksweerdt 'Onderhandelen en bemiddelen' en 'Juridisch schrijven', en werkt hij aan de uitbouw van de leerlijn 'onderhandelen en bemiddelen'. Zijn onderzoek spitst zich toe op alternatieve geschillenoplossing, vooral in de sector van de openbare besturen, en op fundamentele vernieuwingen in het recht en de rechtspraktijk. De klemtoon ligt daarbij op mensgerichte en emanciperende benaderingen.