Logo UHasselt

menu

CORe - Centrum voor Overheid en Recht


Eenheid bestuursrecht en bestuurskunde

CORe - Centrum voor Overheid en Recht

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ONDERZOEKSEXPERTISE

De onderzoeksfocus van de eenheid bestuursrecht en bestuurskunde bestrijkt het administratief recht en de bestuurskunde in de brede zin, met een bijzondere aandacht voor:

  • Lokale besturen
  • Overheidscontracten & overheidsgoederen (inbegrepen onteigening)
  • Overheidspersoneel
  • Recht inzake verzelfstandiging en publiek-private samenwerking
  • Onderhandelen en bemiddelen in bestuurszaken

In haar onderzoek hecht de eenheid uitermate veel belang aan de wisselwerking tussen bestuursrecht en bestuurskunde. Deze interdisciplinaire focus komt onder meer tot uiting in verscheidene regelgevingsimpactanalyses en talrijke onderzoeksprojecten aangaande bestuurskundige aspecten van lokale besturen.