Logo UHasselt

menu

CORe - Centrum voor Overheid en Recht


Eenheid contracten-, personen- en samenlevingsrecht

CORe - Centrum voor Overheid en Recht

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

PROFESSOREN

Hoofd van de eenheid

Charlotte Declerck

Personen-, familie- en familiaal vermogensrecht; intellectuele eigendom

Charlotte Declerck is hoofddocent personen-, familie- en familiaal vermogensrecht aan de faculteit Rechten van de Universiteit Hasselt. Zij promoveerde in 2008 aan de KU Leuven met een doctoraatsproefschrift over Literaire en artistieke eigendom in het familiaal vermogensrecht. Charlotte Declerck is tevens advocaat, aanvankelijk aan de balie van Antwerpen en sinds maart 2010 aan de balie van Brussel. Zij is lid van de Vereniging voor Familie & Recht, die een nauwere samenwerking nastreeft tussen de professoren familierecht van de Vlaamse universiteiten. In alliantie met de Nederlandse Alliantie Familie & Recht is deze samenwerking door het FWO erkend als Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschap, met als acroniem RETHINKIN (Rethinking legal kinship studies in the Low Countries).

Professoren

Ken Andries

Contractenrecht, economisch recht en alternatieve geschillenoplossing

Ken Andries promoveerde in 2010 tot doctor in de rechten aan de KU Leuven. Van 2010 tot 2011 was hij werkzaam als doctor-assistent aan de KU Leuven en verdiepte zich voornamelijk in geheimhoudingsovereenkomsten. Sinds 2011 is hij werkzaam als advocaat aan de balie van Brussel en deeltijds docent aan de Universiteit Hasselt. Ken Andries is coördinerend verantwoordelijke van het opleidingsonderdeel 'Juridische aspecten van informatica'.


Eric Lancksweerdt
Alternatieve geschillenoplossing

Eric Lancksweerdt is hoofddocent aan de Universiteit Hasselt en gastprofessor aan de Universiteit Antwerpen. Voordien was hij auditeur-afdelingshoofd bij de Raad van State. Aan de Universiteit Hasselt doceert Eric Lancksweerdt 'Onderhandelen en bemiddelen' en 'Juridisch schrijven', en werkt hij aan de uitbouw van de leerlijn 'onderhandelen en bemiddelen'. Zijn onderzoek spitst zich toe op alternatieve geschillenoplossing, vooral in de sector van de openbare besturen, en op fundamentele vernieuwingen in het recht en de rechtspraktijk. De klemtoon ligt daarbij op mensgerichte en emanciperende benaderingen.


Nan Torfs
Personen-, familie- en familiaal vermogensrecht; vennootschapsrecht

Nan Torfs is gewoon hoogleraar aan de Universiteit Hasselt. Zij doet voornamelijk onderzoek naar het lot van pensioenrechten en verzekeringen in het familiaal vermogensrecht en naar de familiaal vermogensrechtelijke behandeling van ‘werk’ verricht in gezins- en familieverband.