Logo UHasselt

menu

CORe - Centrum voor Overheid en Recht


Eenheid contracten-, personen- en samenlevingsrecht

CORe - Centrum voor Overheid en Recht

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ONDERZOEKERSAurélie Cassiers
 
Aurélie Cassiers is mandaatassistent aan de faculteit Rechten. Zij studeerde in 2017 af aan de KU Leuven, afstudeerrichting strafrecht en privaatrecht. Haar bachelordiploma behaalde ze aan de UNamur. Aurélie nam deel aan een uitwisselingsprogramma met Universiteit Stellenbosch in Zuid-Afrika. 

Doctoraatsonderzoek:
‘Naar een recht op een perfect kind?’

Vandaag is een kind in de meeste gevallen geen toevalligheid meer; maar is het gewild of gewenst. Sommige toekomstige ouders hopen dat hun kind op hen zal lijken, een jongen of een meisje zal zijn. Lief, slim, gezond en mooi. En ook nog eens sportief of muzikaal aangelegd. Daar waar ouders momenteel (nog) niet over de mogelijkheid beschikken om deze eigenschappen zelf te kiezen, zal dit in de nabije toekomst vanuit medisch oogpunt wel mogelijk zijn.
Het doel van dit onderzoek bestaat erin een antwoord te formuleren op de volgende vraag: “Zouden ouders het recht moeten hebben om zelf de eigenschappen van hun te geboren kind te kiezen, van zodra de medische wetenschap dit toelaat?”. Om een antwoord op deze vraag te kunnen formuleren, gaat onze aandacht vooreerst naar de verschillende stromingen in de ethiek over de uitdagingen van de gentechnologie. Deze analyse laat ons toe te bepalen welke selecties en modificaties moreel aanvaardbaar zijn. Vervolgens bestuderen we alle relevante internationale (IVRK, EVRM,…) en nationale (België, Marokko, Israël, Indië, Zuid-Afrika en VS) rechtsinstrumenten en destilleren we op basis van deze bevindingen de algemene beginselen inzake een recht op een (perfect) kind. Ten slotte zullen we aanbevelingen formuleren voor de ontwikkeling van toekomstige (inter)nationale regelgeving betreffende het gebruik van gentechnologie met het oog op de selectie en ‘verbetering’ van de menselijke soort.

Promotoren: prof. dr. Charlotte Declerck, Universiteit Hasselt en dr. Géraldine Mathieu, Université de Namur
Startdatum: 1 oktober 2017


Céline Jaspers
Céline Jaspers is doctoraatsbursaal aan de faculteit Rechten. Zij werkt aan een proefschrift over een verplichte ADR-poging (alternative dispute resolution) in scheidingssituaties waar kinderen bij betrokken zijn. Céline Jaspers behaalde in 2015 haar masterdiploma in de rechten aan de Universiteit Hasselt (afstudeerrichting Rechtsbedeling). In 2016 behaalde zij haar LLM in Dispute Resolution aan het Straus Institute for Dispute Resolution, Pepperdine University, Malibu, Californië.

Doctoraatsonderzoek:
'De verplichte ADR-poging in scheidingssituaties met kinderen. Een benadering de lege lata en de lege ferenda.'

In België zijn er steeds meer conflictueuze scheidingssituaties waar kinderen bij betrokken zijn, die een negatieve impact kunnen hebben op deze kinderen. Een gerechtelijke procedure is voor vele ouders nog steeds dé oplossing voor conflicten tijdens en na de scheidingssituatie, echter met verscheidene nadelige gevolgen. Alternatieve geschillenoplossing (ADR) lijkt een meer geschikte methode om scheidingssituaties en haar bijbehorende conflicten op te lossen. Ondanks haar vele voordelen wordt zij echter nog te weinig gebruikt op vrijwillige basis. Daarom wordt de volgende onderzoeksvraag gesteld: “(Hoe) kan een verplichte ADR-poging bij scheidingssituaties waar kinderen bij betrokken zijn in België juridisch omkaderd worden, met oog op een optimale praktische implementatie?” Het onderzoek beoogt allereerst na te gaan of het mogelijk en wenselijk is om een ADR-poging in scheidingssituaties met kinderen te verplichten door een beschrijving en analyse van Belgische en Europese wetgeving en nationale en internationale rechtsleer. Ten tweede beoogt het onderzoek een juridisch kader te ontwerpen voor deze ADR-poging, enerzijds aan de hand van een rechtsvergelijkende studie van bestaande verplichte ADR-vormen in het familierecht, anderzijds door kwalitatief onderzoek d.m.v. verdiepende interviews en focusgroepen van professionele actoren op vlak van scheiding en ADR. Dit laatste om voeling te krijgen met de praktijk, om eventuele praktische problemen te anticiperen en om hierop in te spelen. Op basis van dit kader zullen er ten slotte aanbevelingen worden geformuleerd. 

Promotor: prof. dr. Eric Lancksweerdt, Universiteit Hasselt
Copromotor: prof. dr. Charlotte Declerck, Universiteit Hasselt

Startdatum: 16 september 2017