Logo UHasselt

menu

CORe - Centrum voor Overheid en Recht


Eenheid persoon, familie en vermogen

CORe - Centrum voor Overheid en Recht

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ONDERZOEKSEXPERTISE

Het contracten-, personen- en samenlevingsrecht is een dynamisch vakgebied dat moet inspelen op continu veranderende maatschappelijke verhoudingen. De onderzoeksexpertise van deze eenheid is zeer breed.

De focus van de eenheid ligt op het personen-, familie en familiaal vermogensrecht, met bijzondere aandacht voor:

  • relatievermogensrecht
  • erfrecht
  • de interferentie met intellectuele rechten

Cruciaal hierbij is de aandacht die wordt besteed aan familiale geschillenbeslechting, met bijzondere aandacht voor alternatieve conflictoplossing:

  • bemiddeling
  • arbitrage
  • mensgerichte benaderingen van het recht
  • recht en ethiek