Logo UHasselt

menu

CORe - Centrum voor Overheid en Recht


Eenheid contracten-, personen- en samenlevingsrecht

CORe - Centrum voor Overheid en Recht

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

SELECTIE UIT RECENTE PUBLICATIES


CERULUS U., “De rechtspositie van stiefouders” in BOONE I. and DECLERCK C. (eds.), Co-ouderschap vandaag en morgen, Brugge, die Keure, 2017, 115-140.

CERULUS U., “Nieuwe wetgeving” en “Wetsvoorstellen” in PINTENS W. en DECLERCK C. (eds.), Patrimonium 2017, Brugge, die Keure, 2017, 182-193 en 211-214.

CERULUS U., “Het begrip ‘familieleven’ in de zin van art. 8 EVRM” in CERULUS U. en APPERMONT N. (eds.) Participatie van de burger in de rechtsorde. Brugge, die Keure, 2017, 228-244. 

CERULUS U. en APPERMONT N. (eds.), Participatie van de burger in de rechtsorde. Brugge, die Keure, 2017, 244p. 

LANCKSWEERDT E.
, "Mindfulness voor juristen", Nieuw Juridisch Weekblad, Mechelen, 2017(362), 338-345. 

LANCKSWEERDT E., "Conflictmanagement bij de overheid: hoe veelzijdig aanpakken?", Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement, 6(2), 21-38.

LANCKSWEERDT E., "Preventie en alternatieve aanpak van geschillen in Vreemdelingenzaken.", Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht, Brussel, 2017(4), 374-388.

LANCKSWEERDT E., "Asielprocedure en menselijk welzijn.", Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht, 2017(9), 511-517.

LANCKSWEERDT E. en CASTELEYN Y., "Juristen kunnen nog beter omgaan met trauma in een juridische context.", De Juristenkrant, 2017(355), 13-13.

LANCKSWEERDT E.,  "Alternatieve conflictoplossing met de overheid.", die Keure, 2017.ANDRIES K. en VERMANDER F., “Contractuele bedingen en de toegang tot de rechter” in VAN OEVELEN A., ROZIE J. en RUTTEN S. (eds.), Recht op toegang tot de rechter, Antwerpen, Intersentia, 2016, 93-133.

CERULUS U., “Nieuwe wetgeving” en “Wetsvoorstellen” in PINTENS W. en DECLERCK C. (eds.), Patrimonium 2016, Brugge, die Keure, 2016, 125-131 en 145-148.

CERULUS U. en MOL C., “Studiedag ‘Gezinstransities vanuit het perspectief van de kinderen’ “, Family & Law 2016www.familyandlaw.eu, DOI:10.5553/FenR/000.26.

DECLERCK C., DU MONGH J. en VERBEKE A.L. (eds.), Themis familiaal vermogensrecht, Brugge, die Keure, 2016.

DECLERCK C. en PINTENS W. (eds.), Patrimonium 2016, Brugge, die Keure, 2016.

DECLERCK C., “Op bezoek bij Oma Fladder”, Tijdschrift voor Familierecht, 2016, 134-135.

DECLERCK C., “Het ondergesneeuwde belang van het kind tijdens een scheiding”, Tijdschrift voor Familierecht, 2016, 2-3.

DECLERCK C., “Valorisatie van huishoudelijke arbeid in het relatievermogens- en erfrecht”, in DECLERCK C., DU MONGH J. en VERBEKE A.L. (eds.), Themis familiaal vermogensrecht, Brugge, die Keure, 2016.

HENSEN W., “Justitie en bemiddeling: een bevraging omtrent de mogelijkheden en knelpunten”, in LANCKSWEERDT E. (ed.), Gerechtelijke bemiddeling, die Keure, Brugge, 2016, 53-115.

HENSEN W., “Bemiddeling, potpourri & toekomstmuziek”, Tijdschrift voor Proces- en Bewijsrecht, 2016, 131-139.

LANCKSWEERDT E., “Bemiddeling tijdens civiele gerechtelijke procedures: wat, waarom, hoe en waarheen?”, in LANCKSWEERDT E. (ed.), Gerechtelijk bemiddeling. Bemiddeling tijdens civiele gerechtelijke procedures, Brugge, die Keure, 2016, 1-51.

LANCKSWEERDT E., “Bemiddeling in het onderwijs en burgerschapsvorming”, Tijdschrift voor Onderwijsrecht en –beleid, 2016, 7-25.

LANCKSWEERDT E., “Het stimuleren van bemiddeling door de rechtbank van koophandel: waarom en onder welke voorwaarden?” (noot onder noot onder Kh. Luik 17 november 2015), Internationaal Tijdschrift voor Ondernemingsrecht, 2016, 50-54.

LANCKSWEERDT E., “Bemiddeling. Waarom zouden juristen er (meer) voor opteren?”, Nieuw Juridisch Weekblad, 2016, 314-328.

TORFS N., “Wie is begunstigde bij een reeds afgesloten levensverzekering bij overlijden van de erflater tijdens de overgangsperiode.“, Bespreking van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 3 maart 2016, Tijdschrift voor Notarissen, 2016, 456-460.

TORFS N., “Artikel 129-135 Wet Landverzekeringsovereenkomst. Bijwerking.”, in Artikelsgewijze commentaar Verzekeringen, Mechelen, Kluwer, 2016.

CERULUS U., “Kroniek Primair huwelijksvermogensstelsel” en “Kroniek Samenwoningsvermogensrecht” in PINTENS W. en DECLERCK C. (eds.), Patrimonium 2015, Brugge, die Keure, 2015, 3-12 en 35-55.

DECLERCK C., PINTENS W. en VANWINCKELEN K., Schets van het familiaal vermogensrecht, Brugge, die Keure, 2015.

DECLERCK C. en BOONE I. (eds.), Actualia familierecht 2014-2015, Brugge, die Keure, 2015.

DECLERCK C. en PINTENS W. (eds.), Patrimonium 2015, Brugge, die Keure, 2015.

DECLERCK C., “Een lans voor de huisvrouw in de 21ste eeuw”, Tijdschrift voor Familierecht, 2015, 41-44.

DECLERCK C., “Personen- en samenlevingsrecht. Kroniek 2013-2014”, Nieuw Juridisch Weekblad, 2015, 2-8.

DECLERCK C., “De verblijfsregeling anno 2015”, Tijdschrift voor Notarissen, 2015, 491-503.

DECLERCK C., “Naar een beter evenwicht tussen autonomie en solidariteit in het relatievermogensrecht”, Tijdschrift voor Familierecht, 2015, 106-107.

DECLERCK C., “A Conflict in Europe: Succession of Copyright”, in ACKAERT J. et al. (eds.) , Liber Amicorum Anne Mie Draye, Antwerpen, Intersentia, 2015, 375-388.

DECLERCK C., “De normaalste zaak van de wereld. Valorisatie van huishoudelijke arbeid in het huwelijksvermogensrecht”, in DECLERCK C. en PINTENS W. (eds.), Patrimonium 2015, Brugge, die Keure, 2015, 389-392.

DECLERCK C. en DEKNUDT G., “Kroniek Erfrecht”, in DECLERCK C. en PINTENS W. (eds.), Patrimonium 2015, Brugge, die Keure, 2015, 77-105.

DECLERCK C., “Secundair huwelijksvermogensstelsel”, in DECLERCK C. en PINTENS W. (eds.), Patrimonium 2015, Brugge, die Keure, 2015, 13-34.

DECLERCK C., “De rechtspositie van de meemoeder in het licht van de wetten van 5 mei 2014 en 18 december 2014” in BOONE I. en DECLERCK C. (eds.), Actualia familierecht 2014-2015, Brugge, die Keure, 2015, 151-174.

LANCKSWEERDT E., “Bemiddeling en op bemiddeling gebaseerde aanpak van conflicten bij scheiding: het belang van het kind voorop”, Tijdschrift voor Notarissen 2015, 470-490.

LANCKSWEERDT E,  “Wat rechtscolleges na de invoering van de foutloze echtscheiding kunnen doen om tegemoet te komen aan de belangen/behoeften van de scheidende partners?” (noot onder Antwerpen 23 december 2014), Tijdschrift voor Familierecht, 2015, 156-161.

TORFS N., “Is (buiten)gewone kost dagelijkse kost?”, Tijdschrift voor Notarissen, 2015, 504-525.

TORFS N., “De wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen (in werking getreden op 1 november 2014) en het huwelijksvermogensrecht. Over de stilzwijgende afschaffing van wetsbepalingen, ongrondwettelijkverklaringen en opheffingen”, in ACKAERT J., DE BECKER A., FOUBERT P., TORFS N., VANHEUSDEN B. en VERBIST S. (ed.), Liber Amicorum Anne Mie Draye, Antwerpen, Intersentia, 2015, 475-486.

TORFS N., “Feitelijke en wettelijke samenwoning”, in CASMAN H. (ed.), Huwelijksvermogensrecht, Mechelen, Kluwer, 2015, 1-46.

TORFS N.ACKAERT J.DE BECKER A.FOUBERT P.VANHEUSDEN B. en VERBIST S. (ed.), Liber Amicorum Anne Mie Draye, Antwerpen, Intersentia, 2015, 512 p.