Logo UHasselt

menu

CORe - Centrum voor Overheid en Recht


Eenheid staatsrecht

CORe - Centrum voor Overheid en Recht

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ONDERZOEKSEXPERTISE

Het onderzoek van de eenheid staatsrecht bestrijkt de grote domeinen van het grondwettelijk recht:

  • Democratie, rechtsstaat en scheiding der machten
  • Federalisme en bevoegdheidsverdeling
  • Grondrechtenbescherming

Binnen die grote domeinen heeft het onderzoek van de eenheid onder meer bijzondere aandacht voor:

  • De verhouding tussen de Belgische en de Europese rechtsorde
  • De Belgische nationale en constitutionele identiteit
  • Rechtsbescherming tegen de overheid
  • Rol van grondwettelijke hoven
  • Wettigheidsbeginsel
  • Discriminatierecht
  • Burgerschap