Logo UHasselt

menu

CORe - Centrum voor Overheid en Recht


Eenheid staatsrecht

CORe - Centrum voor Overheid en Recht

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ONDERZOEKSEXPERTISE

Het onderzoek van de eenheid staatsrecht bestrijkt de grote domeinen van het grondwettelijk recht:

 • Democratie, rechtsstaat en scheiding der machten
 • Federalisme en bevoegdheidsverdeling
 • Grondrechtenbescherming

Binnen deze domeinen heeft het onderzoek van de eenheid onder meer bijzondere aandacht voor:

 • De verhouding tussen de Belgische en de Europese rechtsorde
 • Vergelijkend grondwettelijk recht
 • Rechtsbescherming tegen de overheid
 • De rol van grondwettelijke hoven
 • Het wettigheidsbeginsel
 • Behoorlijke wetgeving
 • Discriminatierecht
 • Godsdienstvrijheid
 • Botsingen tussen grondrechten