Logo UHasselt

menu

CORe - Centrum voor Overheid en Recht


Eenheid staatsrecht

CORe - Centrum voor Overheid en Recht

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

POSTDOCS


David Haljan
David Haljan is gastdocent ‘Law and State’ in de afstudeerrichting Overheid en Recht van de masteropleiding. Hij is doctor in de rechten (KU Leuven, 2007) en behaalde zijn basisdiploma’s in de rechten in Canada (LLB, Osgoode Hall, 1991) en in het Verenigd Koninkrijk (LLM, King’s College, London, 1995). Voordien behaalde hij een BA (1985, Philosophy, History) aan de University of Alberta, Canada. Zijn academisch werk situeert zich op het kruispunt tussen publiekrecht en rechtsfilosofie. Zijn doctoraatsproefschrift handelde over de problematiek van een constitutionele omkadering voor secessie in een rechtsstaat en de normativiteit van het recht. In zijn huidige onderzoek analyseert hij aspecten van het constitutionalisme, de democratie en de grens die wij optrekken tussen ‘publiek’ en ‘privaat’. Met diverse publicaties onder zijn naam is hij ook co-editor, samen met emeritus professor André Alen, van de reeks ‘Constitutional Law’ van de International Encyclopaedia of Laws (Kluwer) en lid van de balies van Alberta en Ontario.