Logo UHasselt

menu

CORe - Centrum voor Overheid en Recht


Law, Tax & Business Unit

CORe - Centrum voor Overheid en Recht

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

PROFESSOREN

Hoofd van de eenheid

Elly Van de Velde
Fiscaal recht, fiscale procedure
Focus op alternatieve fiscale geschillenbeslechting

Elly Van de Velde is hoofddocent fiscaal recht aan de Universiteit Hasselt. Haar onderzoek en onderwijs betreft het brede domein van het fiscaal recht en de fiscale procedure, met een bijzondere aandacht voor de rechtsbescherming van de belastingplichtige. Haar proefschrift over ‘afspraken’ met de fiscus werd bekroond met de European Academic Tax Thesis Award. Ze is tevens gastprofessor aan de UAntwerpen en advocaat.

Professoren

Niels Appermont
Economisch recht
(Internationaal) privaatrecht en fiscaal recht


Niels Appermont is docent economisch recht aan de Universiteit Hasselt. Zijn onderwijs en onderzoek heeft betrekking op het economisch recht in de brede zin begrepen. In zijn onderzoek besteedt hij tevens aandacht aan het (internationaal) privaatrecht en het fiscaal recht. Hij promoveerde in 2017 aan de UHasselt als aspirant van het FWO - Vlaanderen op een proefschrift getiteld 'Een juridisch kader voor de (internationaal) privaatrechtelijke inpassing en fiscale gevolgen van buitenlandse trusts'.


Caroline Vanderkerken
Fiscaal recht, fiscale procedure
Focus op fiscaal strafrecht

Caroline Vanderkerken is hoofddocent aan de Universiteit Hasselt en raadsheer in het Hof van Beroep te Brussel. Haar onderwijsopdrachten en onderzoek spitsen zich toe op het fiscaal recht, het fiscaal en financieel strafrecht en het recht der openbare financiën. Zij doctoreerde aan de KU Leuven en was voorheen research associate in het International Bureau for Fiscal Documentation in Amsterdam. Voor haar benoeming tot rechter was zij actief als advocaat.

Gastprofessoren

Ayfer Aydogan
Ayfer Aydogan is gastprofessor vermogensfiscaliteit aan de Universiteit Hasselt. Zij is tevens verbonden aan de onderzoeksgroep Persoon & Vermogen van de Universiteit Antwerpen. Haar onderzoek heeft betrekking op zowel civiel- als fiscaalrechtelijke aspecten van vermogensplanning. Naast haar wetenschappelijke activiteiten is Ayfer Aydogan actief als vermogensadviseur.


Thomas Incalza
Financieel en economisch recht
Ondernemingsstrafrecht

Thomas Incalza is gastprofessor economisch recht en beginselen van het recht aan de Universiteit Hasselt. Hij is tevens verbonden met het Jan Ronse Instituut voor Vennootschaps- en Financieel Recht en het Instituut voor Strafrecht van de KU Leuven. In zijn onderzoek richt hij zich primair op thema’s binnen het ondernemingsstrafrecht, met een belangrijke focus op antiwitwaswetgeving en informaticacriminaliteit. Naast zijn academische activiteiten is hij werkzaam als litige-advocaat bij de Balie Brussel.