Logo UHasselt

menu

CORe - Centrum voor Overheid en Recht


Law, Tax & Business Unit

CORe - Centrum voor Overheid en Recht

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

PROFESSOREN

Hoofd van de eenheid

Elly Van de Velde
Fiscaal recht, fiscale procedure
Focus op alternatieve fiscale geschillenbeslechting

Elly Van de Velde is hoofddocent fiscaal recht aan de Universiteit Hasselt. Haar onderzoek en onderwijs betreft het brede domein van het fiscaal recht en de fiscale procedure, met een bijzondere aandacht voor de rechtsbescherming van de belastingplichtige. Haar proefschrift over ‘afspraken’ met de fiscus werd bekroond met de European Academic Tax Thesis Award. Ze is tevens gastprofessor aan de UAntwerpen en advocaat.

Professoren

Niels Appermont
Economisch recht
(Internationaal) privaatrecht en fiscaal recht


Niels Appermont is docent economisch recht aan de Universiteit Hasselt. Zijn onderwijs en onderzoek heeft betrekking op het economisch recht in de brede zin begrepen. In zijn onderzoek besteedt hij tevens aandacht aan het (internationaal) privaatrecht en het fiscaal recht. Hij promoveerde in 2017 aan de UHasselt als aspirant van het FWO - Vlaanderen op een proefschrift getiteld 'Een juridisch kader voor de (internationaal) privaatrechtelijke inpassing en fiscale gevolgen van buitenlandse trusts'.


Caroline Vanderkerken
Fiscaal recht, fiscale procedure
Focus op fiscaal strafrecht

Caroline Vanderkerken is hoofddocent aan de Universiteit Hasselt en raadsheer in het Hof van Beroep te Brussel. Haar onderwijsopdrachten en onderzoek spitsen zich toe op het fiscaal recht, het fiscaal en financieel strafrecht en het recht der openbare financiën. Zij doctoreerde aan de KU Leuven en was voorheen research associate in het International Bureau for Fiscal Documentation in Amsterdam. Voor haar benoeming tot rechter was zij actief als advocaat.

Gastprofessor

Sylvie De Raedt
Fiscaal recht, fiscale procedure
Focus op de draagwijdte van fundamentele rechten in fiscale zaken

Sylvie De Raedt is gastprofessor fiscaal recht aan de Universiteit Hasselt. De vakken die zij doceert betreffen het brede domein van het fiscaal recht en de fiscale procedure. In haar onderzoek heeft zij bijzondere aandacht voor de fundamentele rechten in fiscale zaken. Haar proefschrift handelt over de draagwijdte van het recht op privéleven bij de informatie-inzameling door de fiscale administratie. Zij is tevens postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Gent, hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Fiscaal Recht en advocaat.