Logo UHasselt

menu

CORe - Centrum voor Overheid en Recht


Law, Tax & Business Unit

CORe - Centrum voor Overheid en Recht

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ONDERZOEKSEXPERTISE

De focus van de Law, Tax & Business Unit ligt op onderzoek naar enerzijds het fiscaal recht (zowel de Belgische federale, regionale en lokale fiscaliteit, als het Europees en internationaal fiscaal recht) en anderzijds het economisch recht (zoals het organisatierecht en het ondernemingsrecht).

Cruciaal daarbij is de aandacht die telkens uitgaat naar de verwevenheid en wisselwerking van het fiscaal en economisch recht met elkaar en met andere rechtstakken (zoals het burgerlijk recht, het internationaal privaatrecht, het staatsrecht, het bestuursrecht, het procesrecht, het strafrecht, het mededingingsrecht, …).

Binnen het ruime gebied van het fiscaal en economisch recht beschikt de eenheid over een bijzondere onderzoeksexpertise inzake:

 • Fundamentele fiscale rechtsbeginselen en grondrechten
 • Alternatieve fiscale geschillenbeslechting en -voorkoming (tax rulings, co-operative compliance, fiscale bemiddeling)
 • (Fiscaliteit van) privaat vermogensbeheer
 • Gezinsfiscaliteit
 • (Grensoverschrijdende) fiscaliteit van werknemers en (doctoraats)studenten
 • Pensioenfiscaliteit
 • Economisch en fiscaal straf(proces)recht
 • Lokale en regionale belastingen
 • Fiscale staatssteun
 • Organisatierechtelijk IPR
 • Fiscaliteit van de non-profitsector
 • Trustrecht