Logo UHasselt

menu

CORe - Centrum voor Overheid en Recht


Eenheid fiscaal en economisch recht

CORe - Centrum voor Overheid en Recht

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ONDERZOEKSEXPERTISE

De focus van de eenheid fiscaal recht ligt op het verzorgen van onderzoek betreffende het fiscaal recht in de brede zin, zowel op het vlak van de Belgische fiscaliteit op verschillende bestuursniveaus (federaal, regionaal, lokaal) als op het vlak van de Europese en internationale fiscaliteit. Daarbij gaat ook aandacht uit naar de verwevenheid en wisselwerking van het fiscaal recht met andere rechtstakken (burgerlijk recht, bestuursrecht, staatsrecht, strafrecht, ...).

De ruime fiscaalrechtelijke focus van de onderzoekseenheid valt uiteen in een drietal domeinen die het kader vormen voor de concrete onderzoeksactiviteiten van de onderzoekers binnen de eenheid, zijnde het materieel fiscaal recht, de fiscale procedure en het fiscaal strafrecht.

Binnen deze fiscale domeinen beschikt de eenheid over een bijzondere expertise inzake fundamentele fiscale rechtsbeginselen en grondrechten, de inkomstenbelastingen, het Europees en internationaal fiscaal recht, regionale en lokale belastingen, de fiscaliteit van het privaat vermogensbeheer en alternatieve fiscale geschillenbeslechting.