Logo UHasselt

menu

CORe - Centrum voor Overheid en Recht


Law, Tax & Business Unit

CORe - Centrum voor Overheid en Recht

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

SELECTIE UIT RECENTE PUBLICATIES


APPERMONT N., De Trust. Een juridisch kader voor de (internationaal) privaatrechtelijke inpassing en fiscale gevolgen, Mechelen, Wolters Kluwer, 2017, xxix + 1286 p.

APPERMONT N., “Trusts and the freedom of establishment. Implications of the Panayi Trust case and additional reflections on the importance of language: the example of ‘trust insolvency’, a ‘hybrid mismatch’?”, Trusts & Trustees, 2017, 1122-1133.

APPERMONT N., CERULUS U. (eds.), Participatie van de burger in de rechtsorde/Participation du citoyen à l’ordre juriqidue, Brugge, die Keure, 2017, 250 p.

APPERMONT N., “Kan het legaat de residuo worden beschouwd als een ‘afgescheiden vermogen’ en welke zijn daarvan de implicaties?” in DECLERCK C., PINTENS W. (eds.), Patrimonium 2017, Brugge, die Keure, 2017, 389-428.

APPERMONT N., Een juridisch kader voor de (internationaal) privaatrechtelijke inpassing en fiscale gevolgen van buitenlandse trusts, onuitg., doctoraatsthesis Rechten, Universiteit Hasselt, 2017, xxi +1126 p.

APPERMONT N., BRULOOT D., DE BOECK A., DE GROOTE B., DE JONCKHEERE M., DEMARSIN B., GEINGER H., KEIRSBLICK B., VAN DE VELDE E., Codex Economie 2017 – 2018, Brugge, die Keure, 2017, 1390 p.

APPERMONT N., LEROY J., “Taxes locales sur les mâts et pylônes (GSM): les opérateurs de télécommunications finiront-ils enfin par cesser leur combat?”, Revue de fiscalité régionale et locale, 2017, afl. 1, 7-14.

BELLENS A., “De verzekeringsgift: hoe zit het daar nu mee?” in DECLERCK C., PINTENS W. (eds.), Patrimonium 2017, Brugge, die Keure, 2017, 321-327.

BELLENS A., “De bijzondere aanslagtermijn inzake de rechtsvordering en het begrip ‘uitwijzen’ (noot bij Gent 8 november 2016)”, RABG, 2017, 1483-1485.

BELLENS A., “Onrechtmatig verkregen bewijs: genuanceerde Antigoon-leer in fiscale zaken (noot bij Antwerpen 14 juni 2016)”, RABG, 2017, 734-737.

BONNE T., “Antwerpse belasting op “imagoverlagende winkels” blijft voorlopig overeind”, De Juristenkrant, 2017, nr. 359, 2.

BONNE T., KEUNEN S., WAUTERS K., “Overheid moet gemeenten informeren over onroerende voorheffing”, De Juristenkrant, 2017, nr. 357, 6.

LEROY J., “Excess profit rulings: wetgevend kader voor terugvordering staatssteun”, Fiscoloog Internationaal, 2017, nr. 400, 1-8.

LEROY J., “De Arco-garantieregeling: mogelijk toegelaten onder Richtlijn Depositogarantiestelsels, maar de staatssteunregels moeten worden gerespecteerd (noot bij HvJ 21 december 2016, nr. C-76/15, Vervloet e.a.)”, Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht, 2017, nr. 9, 522-523.

NIESTEN H., "Proportional Granting of Personal and Family Allowances. Following AG Opinion in X v. Staatssecretaris van Financiën (Case C-283/15)", European Taxation, 2017, vol. 57(2-3), 99-103.

NIESTEN H., "Case X v. Staatssecretaris van Financiën: Fractional Allocation of Personal and Family Tax Benefits for EU Resident Individuals with Multi-State Income", EC Tax Review, 2017, vol. 26, nr. 4, 201-213.

NIESTEN H., "De promovendus aan het woord", WFR, 2017, afl. 7199, 898-899.

NIESTEN H., "Het participatierecht van de belastingplichtige in het grensoverschrijdend onderling overleg in fiscalibus" in APPERMONT N., CERULUS U. (eds.), Participatie van de burger in de rechtsorde/Participation du citoyen à l'ordre juridique, Brugge, die Keure, 2017, 196-211.

NIESTEN H., "Aanrekening verhoogde belastingvrije som voor kinderlast: fiscus komt eindelijk met echte oplossing", Fisc.Act., 2017, afl. 24, 4-7.

NIESTEN H., "Naar een pro rata toekenning van persoonlijke en familiale belastingvoordelen: paradigmashift van de Schumacker-doctrine na het arrest X", TFR, 2017, afl. 522, 449-461.

NIESTEN H., "Persoonlijke belastingvoordelen in grensoverschrijdende context desnoods pro rata toekennen", Fisc.Act., 2017, afl. 36, 5-8.

NIESTEN H., Belastingvoordelen van de grensoverschrijdende economisch actieve EU-persoon: een onderzoek naar de behoefte aan en mogelijkheden van het minimaliseren van fiscale belemmeringen van het vrije personenverkeer in de Europese interne markt, onuitg., Doctoraatsthesis Rechten, Universiteit Hasselt en Maastricht University, 2017, 1300 p.

COUTURIER, J.J., PEETERS, B., VAN DE VELDE E., Belgisch belastingrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 2017, 1302 p.

STEVENS, Y., VAN DE VELDE E., Recht: een verkennende inleiding voor niet-juristen 2017-2018, 2017, 493 p.

WAUTERS K., APPERMONT N., “De belasting op tweede verblijven: plus ça change, plus c’est la même chose”, Tijdschrift voor Gemeenterecht, 2017, nr. 2, 123-128.

WAUTERS K., KEUNEN S., “Faciliteitengemeenten in Vlaamse rand: geen fiscale randgevallen, De Juristenkrant, 2017, nr. 253, 4.

APPERMONT N., “Het legaat de residuo: oude wijn in een nieuwe zak?”, Limburgs Rechtsleven, 2016, 171-199.

APPERMONT N., "De kaaimantaks: geen paradijselijke maatregel" in X. (ed.), Fiscaal Vermogensbeheer, Mechelen, Kluwer, 2016, afl. 56, losbl., 1-76.

APPERMONT N., “Now you can’t help it if you have been tempted by fruit hanging ripe on the treeartikel 464, 1° WIB en de gemeentelijke belastingbevoegdheid” (noot onder RvS 10 november 2015), Tijdschrift voor Gemeenterecht, 2016, 156-158.

APPERMONT N., “Adrift between Scylla and Charybdis? The trust caught between a civil law rock and a fiscal hard place”, Trusts & Trustees, 2016, Issue 10, 1134-1164.  

APPERMONT N., "Belastingen op (gsm-)masten en pylonen: Hof van Justitie beslecht kwestie aangaande artikel 13 Machtigingsrichtlijn" (noot onder HvJ 6 oktober 2015), Tijdschrift voor Gemeenterecht, 2016, 266-268.

APPERMONT N., VANDERKERKEN C., “De rechtspraak van het EHRM waarin het recht op eigendomsbescherming wordt toegepast in fiscale zaken” in vzw Fiskofoon (ed.), Fiscale rechtspraakoverzichten. Grondrechten in fiscalibus, Brussel, Larcier, 2016, 328-348.

APPERMONT N., VANDERKERKEN C., “De rechtspraak van het EHRM waarin het recht op eerlijk proces wordt toegepast in fiscale zaken” in vzw Fiskofoon (ed.), Fiscale rechtspraakoverzichten. Grondrechten in fiscalibus, Brussel, Larcier, 2016, 376-406.

COUTURIER J.J., PEETERS B. & VAN DE VELDE E., Belgisch belastingrecht in hoofdlijnen. Capita selecta: bedrijfsfiscaliteit, Antwerpen, Maklu, 2016, 673 p.

DIEPVENS N., “Grensoverschrijdende fiscale gegevensuitwisseling op verzoek: toch nog een (beperkte) rol van betekenis voor de belastingplichtige en de rechter in de aangezochte staat?” (noot onder Administratief hof van beroep Luxemburg 14 juli 2015), Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2016, 940-946.

DIEPVENS N., “De eenjarige verjaardag van Antigoon in het fiscaal recht: een blijde gebeurtenis of een ware treurmars” in DECLERCK C. (ed.), Patrimonium 2016, Brugge, Die Keure, 2016, 281-295.

DIEPVENS N. & VUKOBRATOVIC J., “P(l)ay when feeling lucky: a dollar won is twice as sweet as a dollar earned”, Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2016, 813-835.

DIEPVENS N., “Wat is nog de waarde van het recht op privacy? Gegevensuitwisseling met de VS”, Fiscale Actualiteit, 2016, afl. 10, 8-10.

DIEPVENS N. & DEBELVA F., “Exchange of Information. An Analysis of the Scope of Article 26 OECD Model and its requirements: In Search for an Efficient but Balanced Procedure”, Intertax, 2016, afl. 4, 298-306.

DIEPVENS N., VANDERKERKEN C., “De rechtspraak van het EHRM waarbij het recht op privéleven wordt toegepast in fiscale zaken” in vzw Fiskofoon (ed.), Fiscale rechtspraakoverzichten. Grondrechten in fiscalibus, Brussel, Larcier, 2016, 506-519.

NIESTEN H. & SCHAPER M., "Opent de erkenning van een verbod op horizontale discriminatie een doos van Pandora?", Rechtskundig Weekblad, 2016, 1380-1384.

NIESTEN H., “Werkloosheidsuitkering voor gedeeltelijk werkloze grensarbeiders in de werkstaat”, Rechtskundig Weekblad, 2016, 95-99.

NIESTEN H., “Antwerpse hof van beroep bevestigt fel omstreden aanrekeningswijze van de verhoogde belastingvrije som voor kinderlast in een grensoverschrijdende context”, Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2016, 191-199.

NIESTEN H., “België opnieuw veroordeeld voor pensioenwetgeving”, Fiscoloog Internationaal, 2016, 392/6-9.

NIESTEN H., “30 %-regeling: ook na eindarrest Hoge Raad blijft 150 km-eis overeind”, Fiscoloog Internationaal, 2016, 393/1-4.

NIESTEN H., “Belastingvoordelen aan niet-inwoners natuurlijke personen na de zesde staatshervorming gewikt en gewogen”, Algemeen Fiscaal Tijdschrift, 2016, afl. 11, 5-40. 

NIESTEN H., VANDERKERKEN C., “De rechtspraak van het EHRM waarin het recht op gelijkheid wordt toegepast in fiscale zaken” in vzw Fiskofoon (ed.), Fiscale rechtspraakoverzichten. Grondrechten in fiscalibus, Brussel, Larcier, 2016, 151-165.

VANDERKERKEN C., “Crisisheffingen met terugwerkende kracht: een niet toegelaten inbreuk op het eigendomsrecht zoals beschermd in artikel 1 eerste protocol EVRM?” (noot bij Hoge Raad der Nederlanden 29 januari 2016 (2 arresten)), Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2016, 772-776.

VANDERKERKEN C., “De rechtspraak van het EHRM waarbij de vereiste van de wettelijke basis wordt getoetst in fiscale zaken” in vzw Fiskofoon (ed.), Fiscale rechtspraakoverzichten. Grondrechten in fiscalibus, Brussel, Larcier, 2016, 68-77.

VAN DE VELDE E., “De rechtspraak van het Hof van Cassatie waarbij de vereiste van de wettelijke basis wordt getoetst in fiscale zaken” in vzw Fiskofoon (ed.), Fiscale rechtspraakoverzichten. Grondrechten in fiscalibus, Brussel, Larcier, 2016, 117-121.

VAN DE VELDE E., “De rechtspraak van het Hof van Cassatie waarbij het recht op toegang tot bestuursdocumenten wordt toegepast in fiscale zaken” in vzw Fiskofoon (ed.), Fiscale rechtspraakoverzichten. Grondrechten in fiscalibus, Brussel, Larcier, 2016, 555.

VAN DE VELDE E., APPERMONT N., “De rechtspraak van het Hof van Cassatie waarin het recht op eigendomsbescherming wordt toegepast in fiscale zaken” in vzw Fiskofoon (ed.), Fiscale rechtspraakoverzichten. Grondrechten in fiscalibus, Brussel, Larcier, 2016, 356-359.

VAN DE VELDE E., APPERMONT N., “De rechtspraak van het Hof van Cassatie waarin het recht op eerlijk proces wordt toegepast in fiscale zaken” in vzw Fiskofoon (ed.), Fiscale rechtspraakoverzichten. Grondrechten in fiscalibus, Brussel, Larcier, 2016, 449-470.

VAN DE VELDE E., DIEPVENS N., “De rechtspraak van het Hof van Cassatie waarbij het recht op privéleven wordt toegepast in fiscale zaken” in vzw Fiskofoon (ed.), Fiscale rechtspraakoverzichten. Grondrechten in fiscalibus, Brussel, Larcier, 2016, 543-546.

VAN DE VELDE E., NIESTEN H., “De rechtspraak van het Hof van Cassatie waarin het recht op gelijkheid wordt toegepast in fiscale zaken” in vzw Fiskofoon (ed.), Fiscale rechtspraakoverzichten. Grondrechten in fiscalibus, Brussel, Larcier, 2016, 276-296.

VELLA J., VAN DE VELDE E., LUJA R., International Taxation and Tax Rulings: policy issues at challenging times, 2016, 58 p. 

WAUTERS K., “De belasting op tweede verblijven en het gelijkheidsbeginsel: het belang van een afdoende motivering” (noot bij Cass. 3 september 2015), Tijdschrift voor Gemeenterecht, 2016, 28-32.

APPERMONT N., “Foreign trust(-like) structures catch Belgium’s attention”, Trusts and Trustees, 2015, 232-239.

APPERMONT N., “Belastingen op (gsm-)masten en pylonen: stilaan licht aan het einde van de tunnel?”, Tijdschrift voor Gemeenterecht, 2015, 74-82.

APPERMONT N., “Hof van Cassatie ent vordering tot revindicatie op de economische realiteit?” (noot onder Cass. 7 juni 2013), Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed, 2015, 80-82.

APPERMONT N., “(Lokale) belastingen en het recht op bescherming van eigendom” in Verbist S., (ed.), Actualia Overheid en Eigendom, Antwerpen, Intersentia, 2015, 1-42.

APPERMONT N., “Is een inbreng in een trust door een erflater vatbaar voor een vordering tot inkorting? Een internationaal privaatrechtelijke en erfrechtelijke analyse” in PINTENS W. en DECLERCK C., (eds.), Patrimonium 2015, Antwerpen, Intersentia, 2015, 263-287.

APPERMONT N., “Enkele recente ontwikkelingen inzake parkeerheffingen toegelicht”, in X. (ed.), Handboek Politiediensten, Mechelen, Kluwer, 2015, afl. 114, losbl., 387-423.

APPERMONT N., “De ‘kaaimantaks’: geen paradijselijke maatregel”, Algemeen Fiscaal Tijdschrift, 2015, afl. 11, 5-37.

APPERMONT N., DIEPVENS N. & NIESTEN H., “De veranderlijke gevolgen van de verkoop van een kunstwerk naargelang de aard van de werkzaamheden van de kunstenaar”, in Ackaert J., De Becker A., Foubert P., Torfs N., Vanheusden B., Verbist S. (eds.), Liber Amicorum Anne Mie Draye, Antwerpen, Intersentia, 2015, 415-435.

DIEPVENS N. & DEBELVA F., “The evolution of the exchange of information in direct tax matters: the taxpayer’s rights under pressure”, EC Tax Review, 2015, 210-219.

DIEPVENS N. & GORISSEN N., “Een rechtsvergelijking tussen de Nederlandse fiscale strafbeschikking en de Belgische minnelijke schikking”, Maandblad Belasting Beschouwingen, 2015, 207-227.

DIEPVENS N., “Depenalisering fiscaal recht: Justitieplan is aanzet tot broodnodige hervormingen”, Fiscale Actualiteit, 2015, afl. 11, 1-4.

DIEPVENS N. en DIEPVENS S., “De internationale fiscale gegevensuitwisseling in België – Een hedendaagse schets en een bezorgde blik in de toekomst”, Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2015, 146-162.

HIMPE J., “De versplinterde woonfiscaliteit na de zesde staatshervorming”, Algemeen Fiscaal Tijdschrift, 2015, afl. 6-7, 7-13.

NIESTEN H., “Invloed van het Unierecht op persoonlijke belastingvoordelen van de grensoverschrijdende economisch actieve EU-persoon: quo vadimus?”, Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2015, 284-305.

NIESTEN H., “De huurwaarde van buitenlandse tweede verblijven op de helling”, Tijdschrift voor Notarissen, 2015, 202-209.

NIESTEN H., “Growing Impetus for Harmonization of Personal and Family Allowances: Current State of Affairs of the Schumacker-Doctrine after Imfeld and Garcet”, EC tax review, 2015, 185-201.

NIESTEN H., “Kritische bedenkingen bij de Schumacker-doctrine en de nader gepreciseerde tijdsevenredige invulling daarvan”, Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2015, 996-1004.

NIESTEN H., “Het kadastraal inkomen na veertig jaar revisited”, Lokale en Regionale Belastingen, 2015, 3-24.

NIESTEN H., “Halt aan sociaal uitkeringstoerisme voor economisch niet-actieve Unieburgers”, Rechtspraak Sociale Verzekering, 2015, 272-281.

NIESTEN H., “Verschillende heffingsgrondslag van buitenlands vastgoed en binnenlands vastgoed schendt EU-recht: Over de wijze van weging van inkomsten uit buitenlandse niet-verhuurde onroerende goederen”, Vastgoedrecht, 2015, 6-11.

NIESTEN H., “150 kilometergrens in 30%-regeling niet strijdig met Unierecht”, Fiscoloog Internationaal, 2015, 1-6.

NIESTEN H., “Status quo Schumacker-doctrine en voorgesteld systeem van fractionele belastingheffing gewikt en gewogen”, Weekblad Fiscaal Recht, 2015, 1292-1302.

NIESTEN H., “Grensarbeiders en het recht op werkloosheidsuitkeringen: de zaak Mertens”, Nederlands tijdschrift voor Europees Recht, 2015, 237-242.

NIESTEN H. & SCHAPER M., “Hof van Justitie erkent meestbegunstigingsverplichting in het EU-recht: de zaak Sopora”, Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht, 2015, 177-183.

NIESTEN H., “Dutch 30 Percent Rule - Taxpayers Must Keep Their Distance”, Tax Notes International, 2015, 77.

VAN DE VELDE E. & DIEPVENS N., “Chapter 10. Belgium” in Giuseppe M. (ed.), New exchange of information versus tax solutions of equivalent effect, EATLP International Tax Series, Amsterdam, IBFD, 2015, 221-242.

VAN DE VELDE E., “Verbeterwerken aan een leegstaande woning in Vlaanderen of Brussel: een wereld van verschil voor de proportionele vermindering of kwijtschelding van de onroerende voorheffing”, in X., Liber Amicorum Anne Mie Draye, Antwerpen, Intersentia, 2015, 487-505.

VAN DE VELDE E., Role and Functioning of certain EU-Groups in the Area of TaxationIn-depth Analysis for the ECON Committee, 2015, 36 p.

VAN DE VELDE E., Tax Rulings’ in the EU Member StatesStudy for the ECON Committee, 2015, 62 p.

VAN DE VELDE E., Overview of Existing EU and National Legislation on Topics Covered by TAXE Mandate, Study for the TAXE Special Committee, 64 p.

VAN DE VELDE E., “Goede afspraken maken goede vrienden? Over fiscale conflictbemiddeling, fiscale akkoorden en rulings”, in Departement permanente vorming van de Orde van Advocaten van de Balie van Kortrijk (ed.), Alternatieve geschillenbeslechting, Brussel, Larcier, 2015, 107-139.

VAN DE VELDE E. & NIESTEN H., “Impact van (echt)scheiding met kinderen op de Belgische inkomstenbelastingen: intern en over de grens”, Tijdschrift voor Notarissen, 2015, 526-563.

VAN DE VELDE E. & WAUTERS K., “Un ‘ruling’ de plus au niveau flamand?”, Revue de Fiscalité Régionale et Locale, 2015, 287-292.