Logo UHasselt

menu

CORe - Centre for Government and Law


Constitutional law unit

CORe - Centre for Government and Law

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

SELECTION OF RECENT PUBLICATIONS


BREMS E. en SMET S., “The Human Rights Law Clinic at Ghent University”, in ALEMANNO A. en KHADAR L. (red.), Reinventing Legal Education: How Clinical Education Is Reforming the Teaching and Practice of Law in Europe, Cambridge, Cambridge University Press, 2018, 209-229.

BIJNENS D., “Artikel 131 GW: De bescherming van ideologische en filosofische minderheden binnen de Gemeenschappen”, in DALLE B., KEYAERTS D., PAS W., THEUNIS J. EN VERRIJDT W., Duiding federale staatsstructuur, Brussel, Larcier, 2018, 155-157.

BIJNENS D., “Artikel 191 GW: de principiële gelijke behandeling van vreemdelingen en de Belgen” in DALLE B., KEYAERTS D., PAS W., THEUNIS J. EN VERRIJDT W., Duiding federale staatsstructuur, Brussel, Larcier, 2018, 257-260.

BIJNENS D., FRANSEN D., POTARGENT S. en THEUNIS J., “De toetsing aan grondrechten door het Grondwettelijk Hof. Overzicht van rechtspraak 2016”, Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht 2018, afl. 3, 131-175.

BIJNENS D. en KEUNEN S., “Lessen Arabisch of Frans: taalwetgeving respecteren”, Juristenkrant 2018, afl. 367, 16.

BIJNENS D., “De strafrechtelijke legaliteit uit een nationale grondwet kan primeren op EU-conformiteit: de precisering van het arrest Taricco (weergave van HvJ (Grote Kamer) nr. C-42/17, 5 december 2017, M.A.S., M.B.)”, Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht 2018, afl. 6, 356-357.

FRANSEN D. “Artikel 5, § 1, III BWHI” in DALLE B., KEYAERTS D., PAS W., THEUNIS J. en VERRIJDT W. (eds.), Duiding Federale Staatsstructuur, Brussel, Larcier, 2018, 325-329.

FRANSEN D. “Het provinciale bestuursniveau anno 2018” in HENNAU S., KEUNEN S. en VAN GARSSE S. (eds.), Het decreet lokaal bestuur, Brugge, Vanden Broele, 2018, 40-56.

LAVRYSEN L., THEUNIS J., GOOSSENS J., MOONEN T., CANNOOT P., DEVRIENDT S. en MEERSCHAERT V., “Belgium. The State of Liberal Democracy”, in ALBERT R., LANDAU D., FARAGUNA P. e.a., (eds.), 2017 Global Review of Constitutional Law, Boston, I·CONnect/Clough Center, 2018, 33-37. 

RASSON-ROLAND A. en THEUNIS J., “Genre, égalité et non-discrimination: la jurisprudence de la Cour constitutionnelle belge”, Venice Commission, Gender, equality and discrimination, Lausanne, 2018, 83-99. 

SMET S. en ANGELOPOULOS C., “De zoektocht naar een eerlijke balans in de aansprakelijkheid van tussenpersonen: het E.V.R.M.-perspectief”, Auteurs & Media, 2018, 277-291.

THEUNIS J., “Artikel 170 GW: grondwetsbepaling met een meervoudige betekenis” in B. DALLE, D. KEYAERTS, W. PAS, J. THEUNIS EN W. VERRIJDT, Duiding federale staatsstructuur, Brussel, Larcier, 2018, 235-239.

THEUNIS J., “Artikel 172 GW: grondwetsbepaling met een meervoudige betekenis ” in B. DALLE, D. KEYAERTS, W. PAS, J. THEUNIS EN W. VERRIJDT, Duiding federale staatsstructuur, Brussel, Larcier, 2018, 240-242.

THEUNIS J., "De exceptie van onwettigheid: mag het iets meer zijn?", noot onder Antwerpen 29 september 2016, Limb.Rechtsl., 2018, 127-131.

BIJNENS D.POTARGENT S. en THEUNIS J., “De toetsing aan grondrechten door het Grondwettelijk Hof. Overzicht van rechtspraak 2015”, Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht, 2017, afl. 3, 114-165.

BIJNENS D. en KEUNEN S., “‘Ceci est une fiction’: grondwetgevende referenda in de Belgische rechtsorde”, Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht, 2017, afl. 5, 248-260.

BIJNENS D.BORTELS H. en THEUNIS J., “Behoorlijke wetgeving in de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof (2015-2016)”, Tijdschrift voor Wetgeving, 2017, 94-137.

BIJNENS D., "Een beperkte temporele werking van de grondwettelijke garantie op wetgevend optreden?", noot onder GwH 22 september 2016, nr. 118/2016, Rechtskundig Weekblad, 2017-18, 536-543.

BIJNENS D., “Het Parlement bekleedt in toenemende mate een figurantenrol als regelgever: een stelling gefundeerd op los 'zand'? Het oprichten van rechtscolleges als wetgevend prerogatief”, in APPERMONT N. en CERULUS U. (eds.), Participatie van de burger in de rechtsorde / Participation du citoyen à l'ordre juridique, Brugge, die Keure, 2017, 74-82.

BORTELS H., “De handhavingsbevoegdheid van het Grondwettelijk Hof in het prejudicieel contentieux dan toch door de bijzondere wetgever erkend”, Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht, 2017, 166-171.

BORTELS H., “Rechtspraakoverzicht Grondwettelijk Hof 2016. Bevoegdheid en rechtspleging”, Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht, 2017, 576-599.

CLOOTS E., “De Belgische nationale en constitutionele identiteit”, Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht, 2017 (te verschijnen).

CLOOTS E., “Belgium”, in C. CALLIESS en G. VAN DER SCHYFF (eds.), Constitutional Identity in a Europe of Multilevel Constitutionalism, Cambridge, Cambridge University Press, 2017 (te verschijnen).

CLOOTS E., “The Legal Limits of Citizenship Deprivation as a Counterterror Strategy” (2017) 23 European Public Law (te verschijnen).

CLOOTS E., “The CJEU’s headscarf decisions: Melloni behind the veil?”, VerfBlog, 2017/03/17.

LAVRYSEN L., THEUNIS J., GOOSSENS J., CANNOOT P. en MEERSCHAERT V., “Belgium. Developments in Belgian Constitutional Law”, in ALBERT R., LANDAU D., FARAGUNA P. e.a., (eds.), 2016 Global Review of Constitutional Law, Boston, I·CONnect/Clough Center, 2017, 22-26.  

SMET S., Resolving Conflicts between Human Rights: The Judge’s Dilemma, Abingdon – New York, Routledge, 2017, 236p.

SMET S. en BREMS E. (red.), When Human Rights Clash at the European Court of Human Rights: Conflict or Harmony?, Oxford, Oxford University Press, 2017, 288p.

SMET S., “On the Existence and Nature of Conflicts between Human Rights at the European Court of Human Rights”, Human Rights Law Review, 2017, 499-521.

SMET S., “Gewetensbezwaren en de grenzen van verticale tolerantie in de liberale staat”, 109 Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 2017, 309-328.

SMET S., “Introduction— Conflicts of Rights in Theoretical and Comparative Perspective”, in SMET S. en BREMS E. (red.), When Human Rights Clash at the European Court of Human Rights: Conflict or Harmony?, Oxford, Oxford University Press, 2017, 1-20.

SMET S., “Conflicts between Human Rights and the ECtHR: Towards a Structured Balancing Test”, in SMET S. en BREMS E. (red.), When Human Rights Clash at the European Court of Human Rights: Conflict or Harmony?, Oxford, Oxford University Press, 2017, 38-57.

SMET S., “When Human Rights Clash in ‘The Age of Subsidiarity’: What Role for the Margin of Appreciation?”, in AGHA P. (red.), Human Rights Between Law and Politics: The Margin of Appreciation in Post-National Contexts, Oxford, Hart Publishing, 2017, 55-70.

THEUNIS J., “Het Stabiliteitsverdrag-arrest: ‘the making of’”, Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht, 2017 (te verschijnen).

THEUNIS J. en VAN EECKHOUTTE D., “Naleving en handhaving: Strafrecht, strafvervolging, administratieve sancties, administratieve rechtscolleges”, in SEUTIN B. en VAN HAEGENDOREN G. (eds.), De transversale bevoegdheden in het federale België, Brugge, die Keure, 2017, 447-505.

VANDORMAEL K.-J., “Eén ambtenaar maakt het gewest nog niet: gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur niet bevoegd om schadevergoeding te vorderen voor benadelende verarming (noot bij Antwerpen, 16 maart 2017)”, Limb.Rechtsl., 2017, 194-198.

BIJNENS D., SCHOLLEN P. en THEUNIS J., “De toetsing aan grondrechten door het Grondwettelijk Hof. Overzicht van rechtspraak 2014”, Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht, 2016, 126-172.

BORTELS H., “The Belgian constitutional court and the administrative loop: a difficult understanding”, Ius Publicum, 2016/2, 32 p.

BORTELS H., “Rechtspraakoverzicht Grondwettelijk Hof 2015. Bevoegdheid en rechtspleging”, Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht, 2016, 369-400.

BORTELS H. en THEUNIS J., “Het fiscaal legaliteitsbeginsel in de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof (2005-2015)”, Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2016, 418-438.

BORTELS H. en THEUNIS J., “De laattijdige bekrachtiging van een btw-KB: geen onoverkomelijke hinderpaal”, noot onder GwH 7 juli 2016, nr. 107/2016, Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2016, 959-963.

CANNOOT P., GOOSSENS J., LAVRYSEN L., MEERSCHAERT V. en THEUNIS J., “Developments in Belgian Constitutional Law: The Year 2015 in review”, Int’l J. Const. L. Blog, 2016.

CLOOTS E., “National Identity, Constitutional Identity, and Sovereignty in the EU” (2016) Netherlands Journal of Legal Philosophy (te verschijnen).

CLOOTS E., “Can private undertakings hide behind ‘religious neutrality’?”, VerfBlog, 2016/10/06.

DENEF M., THEUNIS J. en VERSCHAEVE S., “Kroniek verenigingen en stichtingen 2013-2014”, Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap, 2016, 559-588.

IMAMOVIĆ Š., CLAES M. and DE WITTE B. (2016), “The EU Fundamental Rights Landscape After Opinion 2/13”, Maastricht Faculty of Law Working Paper 2016/6.

SMET S., “Conscientious Objection to Same-sex Marriages: Beyond the Limits of Toleration”, Religion & Human Rights, 2016, 114-139.

ANGELOPOULOS C. en SMET S., “Notice-and-fair-balance: how to reach a compromise between fundamental rights in European intermediary liability”, Journal of Media Law, 2016, 266-301.

SMET, S. “‘Hoofddoekenverboden’ voor leerkrachten: Bundesverfassungsgericht roeit tegen de stroom in – Noot onder Bundesverfassungsgericht 1 BvR 471/10 en 1 BvR 1181/10 van 27 januari 2015”, Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid, 2016, 414-426.

THEUNIS J. en VAN EECKHOUTTE D., “Mobiliteit – openbare werken, vervoer, verkeer en verkeersveiligheid”, in SEUTIN B. en VAN HAEGENDOREN G. (eds.), De bevoegdheden van de gewesten, Brugge, die Keure, 2016, 403-463.

VANDORMAEL K.-J., “De VREG en de bevoegdheid van de Raad van State: over subjectieve rechten, discretionaire beoordelingsbevoegdheid en het verschil tussen appreciëren en interpreteren”, noot onder RvS 3 maart 2016, nr. 234.002, Milieu- en Energierecht, 2016, 344-350.

BIJNENS D., SCHOLLEN P. en THEUNIS J., “De toetsing aan grondrechten door het Grondwettelijk Hof. Overzicht van rechtspraak 2013”, Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht, 2015, 67-112.

BIJNENS D., SCHOLLEN P. en THEUNIS J., “Behoorlijke wetgeving in de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof (2013-2014)”, Tijdschrift voor Wetgeving, 2015, 76-108.

BORTELS H., “Rechtspraakoverzicht Grondwettelijk Hof 2014. Bevoegdheid en rechtspleging”, Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht, 2015, afl. 9, 495-519.

CLOOTS E., National Identity in EU Law, Oxford, Oxford University Press, 2015, 372 p.

CLOOTS E., “Reflecties over de eerste prejudiciële vragen van het Duitse Grondwettelijk Hof”, in Liber Discipulorum André Alen, Brugge, die Keure, 2015, 17-37.

CLOOTS E., “Cruz Villalón’s Gauweiler Opinion: Lost in Platitudes”, VerfBlog, 2015/1/15

DENEF M. en THEUNIS J., “Optreden in rechte van een VZW”, in DENEF M. (ed.), De VZW, Brugge, die Keure, 2015, 325-379.

DE WITTE B. and IMAMOVIĆ Š. (2015) “Opinion 2/13 on Accession to the ECHR: Defending the EU Legal Order against a Foreign Human Rights Court”, European Law Review 40:5, 683-705.

THEUNIS J., “Zin en onzin van directe werking: het Verdrag van Granada ter bescherming van het bouwkundig erfgoed van Europa als casus”, in Liber Amicorum Anne Mie Draye, Antwerpen, Intersentia, 2015, 47-65.

THEUNIS J., “Het Grondwettelijk Hof en de procedurele verplichtingen uit het Europese Unierecht”, in Liber Discipulorum André Alen, Brugge, die Keure, 2015, 409-438.

VANDORMAEL K.-J., “Vrije beroepers en het toepassingsgebied van de WCO: geen schending van het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel?”, noot onder GwH 12 maart 2015, nr. 31/2015, Rechtskundig Weekblad, 2015, 424-429.

VANDORMAEL K.-J., “De rechtsverhouding tussen openbare diensten en gebruikers: van reglementaire of contractuele aard?”, noot onder Rb. Limburg, 19 december 2014, Limburgs Rechtsleven, 2015, 186-204.

VANDORMAEL K.-J.Het Grondwettelijk Hof: rechter of regelgever - Analyse van de draagwijdte van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof, Brussel, Larcier, 2015, 132 p.