Logo UHasselt

menu

CORe - Centrum voor Overheid en Recht


Actueel

CORe - Centrum voor Overheid en Recht

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Burgers moeten al in een vroeg stadium inspraak krijgen bij de ontwikkeling van grote projecten    6 apr 2017

Burgers moeten al in een vroeg stadium inspraak krijgen bij de ontwikkeling van grote projecten
6 apr 2017

De zevende kamer van de Raad van State heeft op 30 maart 2017 de milieuvergunning voor de bouw van het belevingscentrum Uplace in Machelen opnieuw geschorst.

De Raad van State wijst er onder meer op dat “het niet onredelijk is te veronderstellen dat sedert de opmaak van het milieueffectrapport in 2010 - op basis van de op dat ogenblik beschikbare verkeerstellingen en gehanteerde verkeersmodellen - zich ontwikkelingen hebben voorgedaan die een negatieve invloed kunnen hebben op de beoordeling van de mobiliteitseffecten en de daaraan verbonden impact op de luchtkwaliteit”.

Kunnen we in België nog grootschalige projecten realiseren? Radio 1 vroeg het aan professor Eric Lancksweerdt, gespecialiseerd in onderhandelen en bemiddelen.

“We hebben te maken met veranderingen in de tijdsgeest”, zegt professor Lancksweerdt. “Burgers en actiegroepen zijn mondiger geworden, kennen hun rechten en weten hoe ze hun rechten moeten afdwingen. Dit stelt projectontwikkelaars en overheidsorganisaties voor nieuwe uitdagingen.”

Hij raadt projectontwikkelaars en de overheid dan ook aan om burgers en belangengroepen zo vroeg mogelijk te betrekken en inspraak te geven bij de totstandkoming van grote bouwcomplexen. Als voorbeeld haalt hij het succesvol inzetten aan van een bemiddelaar bij de aanleg van de Oosterweelverbinding.

Beluister hier het volledig radio-interview.