Logo UHasselt

menu

CORe - Centrum voor Overheid en Recht


Actueel

CORe - Centrum voor Overheid en Recht

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

CORe onderzoekt informatie-uitwisseling in het kader van omgevingshandhaving    14 mrt 2017

CORe onderzoekt informatie-uitwisseling in het kader van omgevingshandhaving
14 mrt 2017

CORe is zopas een onderzoeksproject gestart over de mogelijkheden en de optimalisatie van informatie-uitwisseling in het kader van omgevingshandhaving. De opdracht gaat uit van de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte & Milieu (VHRM) en loopt over een periode van negen maanden. De resultaten zullen gepresenteerd worden op een congres van de VHRM op 5 december 2017.

Data aangaande omgevingshandhaving, milieu en ruimtelijke ordening zijn essentieel op het strategische niveau om onder meer risicoanalyses te kunnen uitvoeren. Daarnaast laten deze data het toe om overtredingen aan het licht te brengen. Tevens zijn dergelijke gegevens noodzakelijk om planmatig toezicht te faciliteren, multidisciplinair op te treden en om performantie te bekomen in het versnipperde handhavingslandschap. Bovendien is informatie noodzakelijk in het kader van het effectief en efficiënt optreden in dit handhavingslandschap, op het werkveld en in concrete dossiers.

Er bestaat al veel regelgeving inzake informatiedeling en beperkingen hierop. De VHRM heeft daarom in de eerste plaats nood aan een overzicht van het regelgevend kader. Op die manier moet duidelijk worden welke beperkingen er bestaan om tot een meer efficiënte informatie-uitwisseling over te gaan. Eenmaal deze beperkingen bekend zijn, dienen oplossingen te worden geformuleerd, hetzij via het volgen van specifieke procedures voorzien in de regelgeving, hetzij via (realistische) voorstellen tot aanpassing van bepaalde regels, hetzij via opmaak van sjablonen/modelformulieren,…

Diverse eenheden van CORe zijn bij het project betrokken. Het project wordt getrokken door prof. dr. Bernard Vanheusden (promotor) van de eenheid omgevingsrecht, samen met prof. dr. Jan Theunis (eenheid staatsrecht) en prof. dr. Caroline Vanderkerken (eenheid fiscaal recht).

Meer info:
Prof. dr. Bernard Vanheusden, e-mail: bernard.vanheusden@uhasselt.be