Logo UHasselt

menu

CORe - Centrum voor Overheid en Recht


Actueel

CORe - Centrum voor Overheid en Recht

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Discussie over stemplicht vs. stemrecht laait weer op    17 mrt 2017

Discussie over stemplicht vs. stemrecht laait weer op
17 mrt 2017

Naar aanleiding van de verkiezingen in Nederland riep Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten donderdag op om de stemplicht in België om te vormen naar stemrecht. “Dan maak je van de democratie een feest”, aldus Rutten in De Ochtend op Radio 1.

Maar hoe denkt UHasselt-politicoloog Johan Ackaert erover? Hij gaf zijn mening in De Wereld Vandaag, eveneens op Radio 1, op 16 maart 2017. “Ik ben eerder voorstander van de opkomstplicht. Het belangrijkste argument in het voordeel van de opkomstplicht is de maatschappelijke ongelijkheid en de vertekening inzake sociale samenstelling van het kiezerskorps in vergelijking met de totale bevolking op stemgerechtigde leeftijd. Ik geloof niet dat het al of niet gaan stemmen uitsluitend beïnvloed wordt door de politieke belangstelling die elke burger vrij kan aan de dag leggen. Die belangstelling is volgens mij eerder gebonden aan de sociale positie die wordt ingenomen en is in grote mate bepaald door factoren uit het verleden, zoals het genoten onderwijs. Het gaat hier voor een deel om een culturele erfenis die ongewild een democratisch tekort met zich meebrengt. Door iedereen te verplichten om te gaan stemmen kan dit tekort structureel ongedaan gemaakt worden zodat als het ware het ‘sociaal geërfde’ nadeel wordt weggenomen, ook al gaat dat ten koste van de ‘vrijheid’.”

Beluister hier het volledige interview met Johan Ackaert.