Logo UHasselt

menu

CORe - Centrum voor Overheid en Recht


Actueel

CORe - Centrum voor Overheid en Recht

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Doctoranda Hannelore Niesten wint TFR-prijs    16 mrt 2017

Doctoranda Hannelore Niesten wint TFR-prijs
16 mrt 2017

Met de annotatie “Antwerpse Hof van beroep bevestigt fel omstreden aanrekeningswijze van de verhoogde belastingvrije som voor kinderlast in een grensoverschrijdende context” won doctoraatsbursaal Hannelore Niesten (Eenheid fiscaal recht binnen CORe) de TFR-prijs 2017 voor de beste annotatie van 2016 van het Tijdschrift voor Fiscaal Recht (TFR).

Ze ontving deze prijs tijdens een bijeenkomst van het Fiscaal Gezelschap op 15 maart 2017, in aanwezigheid van haar promotor prof. dr. Elly Van de Velde en copromotor prof. dr. Caroline Vanderkerken.

De vzw Fiskofoon richt jaarlijks een TFR-prijs in ter bekroning van teksten geschreven door jonge auteurs (jonger dan 30 jaar op het ogenblik van de inzending) op het gebied van het fiscaal recht. Voor Hannelore was het een bijzondere uitreiking. Het was immers voor de vierde maal in drie opeenvolgende jaren dat ze in de prijzen viel! In 2015 én 2016 kreeg ze de TFR-prijs voor beste doctrine-artikel en in 2016 ook voor de beste annotatie.

De annotatie waarvoor Hannelore deze prijs ontving sluit aan bij haar doctoraatsonderzoek dat zich in de eindfase bevindt. Hannelore Niesten vertelt: “In het geannoteerde arrest oordeelde het Antwerpse Hof van beroep op heldere wijze dat de fiscale discriminatie van gehuwden en wettelijk samenwonenden naargelang de samenlevingsvorm vanuit nationaal en Europeesrechtelijk oogpunt niet meer houdbaar is. Bij gehuwden en wettelijk samenwonende partners wordt de belastingvrije som voor kinderen ten laste aangerekend bij de partner met het hoogste belastbare inkomen, ook als dat in een grensoverschrijdende context vrijgestelde inkomsten zijn. Indien het volledige inkomen wordt vrijgesteld in België, heeft deze aanrekening geen effect en gaat het voordeel verloren. Feitelijk samenwonenden daarentegen kunnen kiezen bij welke partner de verhoging van de belastingvrije som wordt aangerekend. Daardoor kunnen feitelijk samenwonenden hun fiscale situatie zo organiseren dat de partner met buitenlandse inkomsten bepaalde persoonlijke en familiale belastingvoordelen in de werkstaat verkrijgt en de andere partner met in België belastbare inkomsten de Belgische verhoogde belastingvrije som voor kinderen ten laste. Het Hof van beroep heeft op heldere wijze de aanrekeningswijze onverenigbaar geacht met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel en het vrij verkeer van werknemers. Hoewel nog geen aangenomen wetgevend werk voor de wijziging van de aanrekeningswijze van de verhoogde belastingvrije som voorligt, is hiermee hopelijk het einde van de fiscale discriminatie naar gelang de samenlevingsvorm ingezet”.

Wij wensen Hannelore een dikke proficiat!