Logo UHasselt

menu

CORe - Centrum voor Overheid en Recht


Actueel

CORe - Centrum voor Overheid en Recht

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Een andere aanpak van migratie- en asieldossiers    19 dec 2017

Een andere aanpak van migratie- en asieldossiers
19 dec 2017

In twee recente publicaties staat professor Eric Lancksweerdt stil bij een zo menselijk mogelijke benadering van vreemdelingenzaken. Geschillen in deze zaken zorgen regelmatig voor maatschappelijke controverse én voor veel menselijk leed. Het is wenselijk om een andere werkwijze in overweging te nemen.

Diepgaand participatieproces
In het jongste nummer van het Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht (2017, nr. 4) onderzoekt Eric Lancksweerdt de mogelijkheden tot preventie en alternatieve aanpak van geschillen in vreemdelingenzaken. Om humanitaire redenen is het aanbevolen daar werk van te maken. In het artikel worden ideeën aangereikt om op een constructieve wijze om te gaan met geschillen over migratie- en asielaanvragen. Er wordt gepleit voor het opzetten van een diepgaand participatieproces waarbij vreemdelingenadvocaten, overheden en organisaties met elkaar in gesprek gaan om te sleutelen aan de wijze waarop vreemdelingengeschillen worden opgelost.

Medemenselijkheid
In het meest recente nummer van het Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht (2017, afl. 9) wordt gefocust op de mogelijkheden tot het vergroten van het menselijk welzijn tijdens asielprocedures. Daarmee zou tegemoet gekomen worden aan de fundamentele waarden en beginselen die aan het asielrecht ten grondslag liggen. Men kan de penibele situatie van asielzoekers voor onze gemeenschap als een uitnodiging zien om verantwoordelijkheid op te nemen, om medemenselijkheid en mededogen verder te ontwikkelen.