Logo UHasselt

menu

CORe - Centrum voor Overheid en Recht


Actueel

CORe - Centrum voor Overheid en Recht

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Een brede blik op het nieuwe Vlaamse Onteigeningsdecreet    4 okt 2017

Een brede blik op het nieuwe Vlaamse Onteigeningsdecreet
4 okt 2017

Het onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 markeert een kantelpunt in de bescherming van het eigendomsrecht: de onteigeningsprocedure wordt niet langer bij wet maar bij decreet geregeld. Tijdens een studiedag die uitgeverij die Keure, in samenwerking met de UHasselt, op 25 oktober 2017 in Gent organiseert worden verschillende aspecten van het onteigeningsdecreet uiteengezet.

De Vlaamse decreetgever maakte gebruik van een bevoegdheid die door de laatste staatshervorming werd overgedragen. Maar biedt het decreet ook inhoudelijk een betere bescherming van het eigendomsrecht? Wordt de (procedurele) rechtspositie van de overheid daadwerkelijk verbeterd?

De sprekers, waaronder de UHasselt-professoren Jan Theunis en Stijn Verbist, belichten verschillende aspecten van het onteigeningsdecreet: de administratieve procedure, de gerechtelijke procedure, de onteigeningsvergoeding, de wederoverdracht en de gedeeltelijke onteigening. Die analyse vindt plaats na een schets van de ruimere context van het eigendomsrecht, aan de hand van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en de Raad van State, en na een algemeen overzicht van het onteigeningsdecreet. De studiedag eindigt met een actueel twistpunt, dat nauw verband houdt met het thema ‘eigendomsrecht en onteigening’, namelijk het juridisch statuut van de meest kwetsbare waardevolle bossen.

Onmisbaar voor iedereen die professioneel met onteigeningsprocedures te maken krijgt!

Download hier de folder.