Logo UHasselt

menu

CORe - Centrum voor Overheid en Recht


Actueel

CORe - Centrum voor Overheid en Recht

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

In beroep gaan tegen bouwvergunning wordt moeilijker    17 nov 2017

In beroep gaan tegen bouwvergunning wordt moeilijker
17 nov 2017

Het wordt moeilijker voor burgers om beroep aan te tekenen tegen bouwvergunningen. De commissie Leefmilieu van het Vlaams Parlement keurde dinsdag de nieuwe regels voor ruimtelijke ordening goed, en de verstrenging maakt deel uit van die nieuwe regels. Alleen wie tijdens het openbaar onderzoek al bezwaar maakte, kan nog beroep aantekenen tegen een vergunningsaanvraag. Professoren en oppositiepartijen waarschuwden woensdag in Het Belang van Limburg: “Burgers worden op deze manier monddood gemaakt.”

Vlaanderen worstelt al lang met de vraag hoe grote bouwprojecten sneller gerealiseerd kunnen worden. Nieuwe voetbalstadions, shoppingcentra en andere megacomplexen verzandden de afgelopen jaren immers een voor een in een eindeloos juridisch getouwtrek.

Dat wil de Vlaamse meerderheid nu counteren door de toegang tot de beroepsprocedure te beperken. Wie tijdens het openbaar onderzoek – aangekondigd met het bekende gele aanplakbiljet – geen bezwaar indient, verliest het recht om later in beroep te gaan tegen de vergunning. Zo moet het aantal beroepsprocedures dalen.

Verdrag van Aarhus
Maar die verstrenging stuit op verzet van de Raad van State. Ons land is immers een van de ondertekenaars van het Verdrag van Aarhus, waarin Europese landen afgesproken hebben dat burgers inspraak moeten krijgen in milieudossiers, om zo hun recht op een schone leefomgeving te vrijwaren. Een brede toegang tot de rechter is daarbij essentieel.

“De verstrenging, die doorwerkt op het recht op toegang tot de rechter, strijdt met de aangehaalde internationale verplichtingen”, zegt de Raad van State. “Het omvormen van het inspraakrecht tot een inspraakplicht voor het recht op toegang tot de rechter vormt een tekortkoming aan de verplichtingen van België als Verdragsstaat.”

Europees Hof
Professor Milieurecht Bernard Vanheusden (UHasselt) is verrast dat de Vlaamse meerderheid doorzet met haar plannen ondanks de juridische kritiek. “Het Verdrag van Aarhus geeft duidelijk aan dat er een ruime toegang moet zijn tot de rechter. Dat is in de Europese rechtspraak al verscheidene keren bevestigd. In Duitsland, waar een gelijkaardige beperking werd ingevoerd, is de staat teruggefloten door het Europees Hof van Justitie en is de wetgeving vernietigd. Als iemand die klacht wil indienen tegen de vergunning maar dat niet kan omdat hij niet deelnam aan het openbaar onderzoek, naar de Europese Commissie stapt, is de kans groot dat het Europees Hof dit vernietigt.”

“Ik vind het jammer dat men opnieuw uitgaat van een conflictmodel. De burger wordt beschouwd als iemand die wil pesten, eerder dan hem te zien als een betrokkene die het project mee wil sturen en daar ook recht op heeft. Dat moet ook nog na het openbaar onderzoek kunnen, want anders verwacht je wel heel actieve burgers”, zegt professor Vanheusden, die vermoedt dat er vanuit de bedrijfswereld sterk is gelobbyd. “De procedures moeten sneller, maar dat mag geen reden zijn om de inspraak zo sterk te beperken.”

Bekijk hier de volledige pdf van het artikel in Het Belang van Limburg – 15 november 2017.