Logo UHasselt

menu

CORe - Centrum voor Overheid en Recht


Actueel

CORe - Centrum voor Overheid en Recht

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Maatschappelijke participatie is vaak opstapje naar politieke participatie    24 apr 2017

Maatschappelijke participatie is vaak opstapje naar politieke participatie
24 apr 2017

Professor Eric Lancksweerdt werd medio maart in het Vlaams Parlement gehoord over een beleidsvoorstel en enkele ontwerpdecreten over burgerparticipatie.

Eric Lancksweerdt maakte zijn doctoraat over burgerparticipatie. Hij omschrijft het brede begrip als het beïnvloeden van de besluitvorming van de overheid door particulieren. De overheid schept het kader en organiseert de participatie.

“Het is de bedoeling dat de inbreng beleid en beslissingen voedt en inspireert. Politieke participatie is meewerken aan de uitbouw van de politieke gemeenschap, bijvoorbeeld burgers die meedenken over het mobiliteitsplan van de gemeente. Even belangrijk is maatschappelijke participatie: meewerken aan het verenigingsleven en projecten. Vrijwilligerswerk in een bejaardentehuis en culturele verenigingen zijn hiervan enkele voorbeelden. Onderzoek leert dat de tweede een opstap is naar engagement in de eerste.”

Meer lezen over professor Lancksweerdts tussenkomst in het Vlaams Parlement? Dan kun je hier het volledige parlementair stuk downloaden.

Andere deelnemers aan de hoorzitting in het Vlaams Parlement waren Bert Smits van de coöperatieve Tweeperenboom, Wouter De Cock, voorzitter van de Vlaamse Adviescommissie voor Volksraadplegingen, en Mattie Jacobs, stafmedewerker bij de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten.