Logo UHasselt

menu

CORe - Centrum voor Overheid en Recht


Actueel

CORe - Centrum voor Overheid en Recht

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Onbestuurbaarheid van gemeenten    12 jul 2017

Onbestuurbaarheid van gemeenten
12 jul 2017

In het Nieuw Juridisch Weekblad van 28 juni 2017 bespreken UHasselt-onderzoekers Stef Keunen en Sofie Hennau de procedure van de structurele onbestuurbaarheid binnen de Vlaamse gemeenten. De Raad van State interpreteert dit begrip zeer strikt. Beide onderzoekers, verbonden aan de eenheid bestuursrecht en bestuurskunde, analyseren de gevolgen hiervan voor de bestuurspraktijk.

“Concreet neemt de Raad van State bij de wettigheidstoets van structurele onbestuurbaarheid twee elementen in het bijzonder in aanmerking: een blokkering van de werking van het college van burgemeester en schepenen en de niet-goedkeuring van wijzigingen van het meerjarenplan en het budget. Deze criteria hebben echter geen absoluut karakter.”

“Het gebrek aan definitie van ‘structurele onbestuurbaarheid’ en de restrictieve invulling door de Raad van State, hebben geleid tot een ongewenst neveneffect: net om de instabiliteit en onbestuurbaarheid van de gemeente te bewijzen, werd de werking van de gemeente op een aantal plaatsen volledig lam gelegd.”

Meer info? Volg dan hier de link naar het Nieuw Juridisch Weekblad.