Logo UHasselt

menu

CORe - Centrum voor Overheid en Recht


Actueel

CORe - Centrum voor Overheid en Recht

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

“Onderzoeksoutput in rechten is een publicatie waar vakgenoten onmiddellijk mee aan de slag kunnen”    13 jun 2017

“Onderzoeksoutput in rechten is een publicatie waar vakgenoten onmiddellijk mee aan de slag kunnen”
13 jun 2017

Wil je een succesvolle academische carrière uitbouwen? Dan moet je publiceren in tijdschriften met een zo hoog mogelijke impactfactor. Die publicaties hebben niet alleen impact op je academische loopbaan. Ze bepalen ook je financiering én de score van je universiteit in de rankings.

Maar wat is de ‘impactfactor’? En hoe meet je de impact van jouw onderzoek? Het Jaarverslag van de UHasselt bespreekt een en ander met prof. dr. Ken Haenen (fysica – rechts op de foto) en prof. dr. Steven Van Garsse (rechten – links op de foto).

Publiceren is communiceren
Is publiceren een manier van communiceren? Daarover is professor Steven Van Garsse heel duidelijk: “In de rechten voeren we geen grote experimenten of laboproeven uit. De publicatie an sich is onze onderzoeksoutput. Het is dus veel méér dan een manier van communiceren. Het is het einddoel. De output is een boek of een publicatie waar vakgenoten in de praktijk meteen mee aan de slag kunnen. Het biedt hen een kader, nieuwe inzichten en een houvast om met moeilijke juridische kwesties om te gaan. Daar draait je onderzoek uiteindelijk om.”

Waarom is het belangrijk om enkel te publiceren in tijdschriften met een hoge impactfactor?
Professsor Ken Haenen: “A1-publicaties, A2-publicaties, conferentiebijdragen… Daar zit in de wetenschappen écht een hiërarchie in. Als je in aanmerking wil komen voor onderzoeksfinanciering en je kan weinig A1-publicaties voorleggen, dan ben je kansloos. Alle andere artikelen op je cv zijn een leuke extra, maar maken op zichzelf weinig indruk. Het draait om de impactfactor. Dat cijfer drukt de verhouding uit van het aantal verwijzingen dat het tijdschrift ontvangt ten opzichte van de verwijzingen die het tijdschrift geeft. Als de impactfactor groter is dan 1, wordt er dus méér naar het tijdschrift verwezen dan dat het tijdschrift naar andere tijdschriften verwijst.

Maatschappelijke impact
Professor Steven Van Garsse vult aan: “Op het eerste gezicht lijkt dat een goede indicator voor de impact van een tijdschrift, maar in de rechten is het verhaal wat complexer. Academisch gezien zijn die A1-publicaties immens belangrijk voor onze financiering, maar A2-publicaties zijn dan weer cruciaal om maatschappelijk impact te genereren. A2-publicaties zijn een stuk toegankelijker en zorgen voor veel meer zichtbaarheid in het professionele veld én voor valorisatie van je onderzoeksresultaten naar de burger, bedrijven en overheden. Zij maken het mogelijk om een sterk netwerk uit te bouwen en weer andere onderzoeksfinanciering aan te trekken.”

Lees hier het volledige interview dat in het Jaarverslag verscheen.