Logo UHasselt

menu

CORe - Centrum voor Overheid en Recht


Actueel

CORe - Centrum voor Overheid en Recht

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Politiek-ambtelijke verhoudingen in gemeenten: boek en studiedag    30 aug 2017

Politiek-ambtelijke verhoudingen in gemeenten:  boek en studiedag
30 aug 2017

Het Gemeentedecreet beoogt verregaande veranderingen in de verhouding tussen het college van burgemeester en schepenen en de administratie in de Vlaamse gemeenten. Instrumenten als de afsprakennota, het managementteam en de mogelijkheid om bevoegdheden te delegeren van het politieke naar het ambtelijke niveau, moeten de positie van de gemeentelijke administratie versterken én responsabiliseren.

Sofie Hennau schreef hierover in onze faculteit haar doctoraatsproefschrift dat zij eind vorig jaar met succes verdedigde. Zij evalueerde de invloed van de hervormingen op de praktijken binnen de Vlaamse gemeentebesturen. Sluiten de politiek-ambtelijke verhoudingen in de Vlaamse gemeentebesturen vandaag aan bij de verwachtingen gewekt door het Gemeentedecreet? En welke factoren verklaren de huidige stand van zaken? Een uitgebreide juridische analyse van het Gemeentedecreet vormt het startpunt voor een evaluatie van de invloed van Vlaamse regelgeving op gemeentebesturen. De resultaten van enquêtes bij en interviews met lokale politici en ambtenaren vormen het bronnenmateriaal.

Deze eerste grootschalige evaluatie van het Gemeentedecreet combineert empirische precisie met theoretische inzichten over lokale institutionele hervormingen en politiek-ambtelijke verhoudingen. Dit maakt deze studie het referentiepunt voor gemeentebesturen, beleidsmakers en juristen die interesse hebben in en bezig zijn met organisatiemanagement en hervormingen binnen de publieke sector. De aandacht voor internationale tendensen in dit domein en theorievorming verhoogt de relevantie van dit werk, zowel binnen als buiten Vlaanderen.

Dr. Sofie Hennau’s proefschrift verscheen intussen in boekvorm, uitgegeven door Vanden Broele, en zal ook beschikbaar zijn op de studiedag over dit thema die onze faculteit op 5 september 2017 om 14 uur organiseert.

Meer info