Logo UHasselt

menu

CORe - Centrum voor Overheid en Recht


Actueel

CORe - Centrum voor Overheid en Recht

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

RechtsBibliotheek Limburg blaast vijf kaarsjes uit    2 okt 2017

RechtsBibliotheek Limburg blaast vijf kaarsjes uit
2 okt 2017

De RechtsBibliotheek Limburg (RBL) – in het Hasseltse gerechtsgebouw – opende exact vijf jaar geleden de deuren. Studenten, onderzoekers en professoren van de faculteit Rechten van de UHasselt delen er sindsdien een collectie met juristen, advocaten en magistraten. Een Belgische primeur. “De RBL is een bijzondere ontmoetingsplek geworden tussen onderwijs, onderzoek én praktijk”, aldus de UHasselt en FOD Justitie.

De jonge faculteit Rechten was vijf jaar geleden volop bezig met de uitbouw van haar rechtsbibliotheek. In FOD Justitie vond ze een logische partner. “Wij konden destijds vertrekken van een degelijke collectie boeken en tijdschriften van de FOD Justitie én brachten zelf onze expertise rond het uitbouwen van een professionele bibliotheek in. Een win-win voor alle partijen, dus”, zegt Pieter Lernout, hoofdbibliothecaris van de UHasselt. “We voegden de collecties samen en brachten die onder in één gemeenschappelijke catalogus.”

De RechtsBibliotheek heeft in de afgelopen vijf jaar geïnvesteerd in de uitbreiding van haar collectie – zowel op papier als digitaal. Ook op het vlak van infrastructuur en dienstverlening werden stappen voorwaarts gezet. Vandaag telt de RBL 13.000 monografieën, 120 lopende tijdschriftabonnementen en diverse nationale en internationale juridische databanken. Al zijn er ook nog lacunes. Pieter Lernout: “Een aantal oudere juridische bronnen en tijdschriften zijn nergens meer te verkrijgen. Het wegwerken van dié historische achterstand is een permanente uitdaging. Schenkingen zien we dan ook altijd graag komen.”

Benijden
Sinds de start van de samenwerking tussen de UHasselt en FOD Justitie rond de RBL sloten zich ook andere juridische beroepsgroepen aan – van de Limburgse balie over gerechtsdeurwaarders tot het notariaat. “De RBL brengt de hele juridische wereld dichter bij elkaar. In andere provincies benijden ze ons om die unieke samenwerking”, aldus Tony Heeren, voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg.

Geen ivoren toren
De samenwerking tussen de UHasselt en Justitie reikt overigens vérder dan de RBL. “Wij willen onze studenten, volgens de principes van het probleemgestuurd onderwijs, zo snel mogelijk in contact brengen met de juridische praktijk. Zo wonen eerstejaars zittingen bij, tweedejaarsstudenten houden dan weer pleitoefeningen ín de rechtszaal”, zegt prof. dr. Johan Ackaert, decaan faculteit Rechten.

“Als FOD Justitie willen we het beeld van de ivoren toren zo veel mogelijk doorbreken en justitie dichter bij mensen brengen. Door de rechtsbibliotheek te integreren in het gerechtsgebouw stappen studenten die hier boeken en tijdschriften consulteren, metéén binnen in de juridische wereld van geschillenbeslechting. Dat werkt drempelverlagend en past perfect in onze – gezamenlijke – filosofie”, aldus Tony Heeren.