Logo UHasselt

menu

CORe - Centrum voor Overheid en Recht


Actueel

CORe - Centrum voor Overheid en Recht

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Sofie Hennau en Marco Rocca bouwen onderzoeksnetwerk uit    14 feb 2018

Sofie Hennau en Marco Rocca bouwen onderzoeksnetwerk uit
14 feb 2018

Sinds 1 mei 2017 zijn Marco Rocca en Sofie Hennau aangesteld als doctor-assistenten aan de faculteit Rechten. Een van de voornaamste taken van beide onderzoekers is om het onderzoeksbeleid van de jonge faculteit mee te ondersteunen en om de bekendheid van het Centrum voor Overheid en Recht (CORe) verder te vergroten. Tijd voor een korte kennismaking!

Wie zijn ze?

Sofie Hennau kent de UHasselt intussen al behoorlijk goed: begonnen als onderzoeker aan de faculteit BEW, werkt zij sinds 2012 bij het Centrum voor Overheid en Recht (CORe). Sinds september 2016 mag zij zich doctor in de Rechten noemen (de 750e Hasseltse doctor!).

Marco Rocca heeft Rechten gestudeerd in Italië (aan de universiteit van Pisa en aan de Scuola Superiore Sant'Anna). Daarna is hij naar België verhuisd, waar hij in 2014 zijn doctoraat behaalde aan de Université Catholique de Louvain. Voor hij aan de UHasselt begon, heeft hij gewerkt aan talloze onderzoeksprojecten, zowel in België als in Italië. Hij is ook gastdocent aan verschillende Belgische universiteiten.

Wat doen ze?

Als master in de Politieke wetenschappen (KU Leuven) en de Journalistiek (Erasmushogeschool Brussel) en doctor in de Rechten is Sofie - hoe kan het ook anders - een sterke voorstander van interdisciplinair onderzoek. In haar proefschrift onderzocht Sofie de invloed van het Gemeentedecreet op de lokale politiek-ambtelijke verhoudingen. Algemeen gaat haar onderzoeksinteresse uit naar lokale institutionele hervormingen, lokaal bestuur en lokale regelgeving. Daarnaast biedt zij ondersteuning aan onderzoekers en professoren bij het uitschrijven van onderzoeksvoorstellen voor zowel fundamenteel als beleidsrelevant onderzoek, voornamelijk in het domein van het brede publiek recht.

Marco heeft zijn doctoraat geschreven over de relatie tussen de detachering van werknemers en het collectief arbeidsrecht in de Europese Unie. Naast detachering, heeft zijn onderzoek betrekking op verschillende aspecten van Europees en internationaal arbeidsrecht. Momenteel ontwikkelt hij een onderzoeksproject over algoritmen en arbeidsrecht. Dankzij een loopbaan in twee landen en aan verschillende universiteiten, heeft Marco zowel in België als in het buitenland een uitgebreid professioneel netwerk uitgebouwd. Hij stelt dit netwerk ten dienste van zijn collega’s van de UHasselt om de oprichting van internationale samenwerkingen en de organisatie van interuniversitaire doctoraatsonderzoeken te vergemakkelijken.