Logo UHasselt

menu

CORe - Centrum voor Overheid en Recht


Actueel

CORe - Centrum voor Overheid en Recht

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Traumaherkenning is ook voor juristen belangrijk    24 okt 2017

Traumaherkenning is ook voor juristen belangrijk
24 okt 2017

Juristen die in contact (kunnen) komen met getraumatiseerde personen moeten passende opleidingen krijgen op het vlak van traumaherkenning en omgang met trauma. Dat zeggen Ybe Casteleyn, psychotraumatologe en Eric Lancksweerdt, hoofddocent aan de faculteit Rechten UHasselt, deze week in de Juristenkrant.

“Asielzoekers leggen soms tegenstrijdige, onsamenhangende verklaringen af waardoor hun asielaanvraag als ongeloofwaardig wordt beschouwd. Een weinig steekhoudend verhaal kan nochtans te wijten zijn aan traumatische ervaringen in het land van herkomst of tijdens de reis naar West-Europa. Op die manier kan iemand die in zijn land van herkomst vervolgd wordt, toch zijn asielaanvraag geweigerd zien.”

Het is maar een van de vele voorbeelden die volgens Ybe Casteleyn en Eric Lancksweerdt, illustreren dat het van belang is om in een juridische context trauma te herkennen en er op een gepaste wijze mee om te gaan.

Nieuwe stroming
“Het is om verschillende redenen wenselijk dat juristen die in aanraking komen met personen die getraumatiseerd (kunnen) zijn een goed oog leren hebben voor trauma en er op een passende manier leren mee omgaan. Dat komt immers ten goede aan het welzijn van de betrokkenen. Een toenemende bekommernis om het welzijn van mensen is nu net een van de fundamentele veranderingen die zich momenteel voltrekt in de rechtspraktijk. In de Engelstalige rechtswereld is er een stroming ontstaan die precies daarop is gericht (therapeutic jurisprudence).”

Menselijke waardigheid
“Maar er is meer. Een van de basisprincipes van ons hele rechtsbestel is dat de menselijke waardigheid voorop staat. Getraumatiseerden zijn in vele gevallen aangetast in hun menselijke waardigheid. Juristen moeten er alles aan doen om getraumatiseerden in die waardigheid te helpen herstellen. Daartoe moeten juristen interdisciplinair samenwerken met anderen, zoals psychologen en sociaal werkers. Juristen die in contact (kunnen) komen met getraumatiseerde personen moeten passende opleidingen krijgen op het vlak van traumaherkenning en omgang met trauma.”

“Er is nog werk aan de winkel, maar als we streven naar een rechtspraktijk waarin de menselijke dimensie voorop staat, gaat het om werk dat iedereen veel vreugde zou kunnen verschaffen.”

Bijlage