Logo UHasselt

menu

CORe - Centrum voor Overheid en Recht


Actueel

CORe - Centrum voor Overheid en Recht

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

APR-Prijs voor masterproef over de regionalisering van het bestuursrecht    6 apr 2018

APR-Prijs voor masterproef over de regionalisering van het bestuursrecht
6 apr 2018

Dennis Fransen, momenteel doctoraatsbursaal in de faculteit Rechten, heeft de APR-prijs 2016-2017 gewonnen met zijn masterproef over ‘De regionalisering van het bestuursrecht: van enkele knelpunten naar een toekomstperspectief’ onder promotorschap van de professoren Jan Theunis en Steven Van Garsse. Dat werd tijdens het voorbije paasweekend bekendgemaakt.

De jongste decennia is het Belgische federale landschap grondig hervormd. Dit federaliseringsproces heeft ook het bestuursrecht beïnvloed. De Vlaamse decreetgever heeft zich meermaals ingelaten met bestuursrechtelijke regelgevingen. In zijn masterproef analyseert Dennis Fransen de impact van de regionalisering op het bestuursrecht vanuit enkele theoretische en praktische knelpunten. Op basis van de bevindingen wordt een blik op de toekomst van het Belgisch bestuursrecht geworpen.

“Met het oog op duidelijkheid en transparantie voor de burger én het bestuur kan de regelgever best één en ander op een uniforme wijze regelen”, aldus Dennis Fransen. “Een herbronning van de verschillende wetgevers lijkt nodig. Het is aan de Grondwetgever om te voorzien in een duidelijke bevoegdheidsverdeling. Er dient bepaald te worden welke wetgever krachtens het subsidiariteitsbeginsel het meest geschikt is om de algemene regels van het bestuursrecht vast te stellen om zo een éénvormig, duidelijk en transparant systeem te creëren en de heersende rechtsonzekerheid weg te werken.”

De vzw Algemene Praktische Rechtsverzameling wil de studenten aan de Vlaamse rechtsfaculteiten aanmoedigen tot het schrijven van hoogwaardige verhandelingen. Daartoe kent de APR per universiteit jaarlijks een prijs toe voor de beste juridische masterproef.