Logo UHasselt

menu

CORe - Centrum voor Overheid en Recht


Actueel

CORe - Centrum voor Overheid en Recht

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Chris Jansen bekleedt Wisselleerstoel van het Tijdschrift voor Privaatrecht    14 mei 2018

Chris Jansen bekleedt Wisselleerstoel van het Tijdschrift voor Privaatrecht
14 mei 2018

Prof. dr. Chris Jansen (Vrije Universiteit Amsterdam) is Titularis van de Wisselleerstoel van het Tijdschrift voor Privaatrecht. In dat kader houdt hij op vrijdag 18 mei 2018 vanaf 15 uur op campus Hasselt (Oude Gevangenis-Louis Roppe auditorium) zijn inaugurele rede.

De redactieraad van het Tijdschrift voor Privaatrecht heeft prof. dr. Chris Jansen aangesteld als Titularis van de Wisselleerstoel Nederland-België van het Tijdschrift voor Privaatrecht 2017/18. De faculteit Rechten van de UHasselt heeft zich met prof. dr. Steven Van Garsse als gastheer bereid verklaard om als gastfaculteit te fungeren.

Chris Jansen verricht onderzoek naar de wisselwerking tussen het aanbestedingsrecht en het privaatrecht. In zijn inaugurele rede ‘Over de intrekking van de aanbesteding van een overheidsopdracht en de verplichting tot vergoeding van tenderkosten in privaatrechtelijk en publiekrechtelijk perspectief’ gaat hij dieper op die wisselwerking in.

De faculteit Rechten van de UHasselt nodigt u van harte uit om deze inaugurele rede bij te wonen. De deelname is gratis maar wij vragen u om uw aanwezigheid te bevestigen via deze link voor 15 mei 2018.