Logo UHasselt

menu

CORe - Centrum voor Overheid en Recht


Actueel

CORe - Centrum voor Overheid en Recht

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Deugdethiek als aanvulling op deontologie    2 jul 2018

Deugdethiek als aanvulling op deontologie
2 jul 2018

Juristen worden voortdurend geconfronteerd met ethische vragen. Is het verantwoord om in deze zaak hoger beroep in te stellen? Werk ik mee aan het opstellen van een contract dat onevenwichtig is? Speel ik het hard of zoek ik naar minnelijke regelingen?

Niettegenstaande ethiek onlosmakelijk verbonden is met de dagelijkse praktijk is zij zelden een expliciet thema in juridische middens. De meeste juristen zijn wel onderworpen aan een deontologie, maar deze straalt weinig ethische ambitie uit. Juristen, hun cliënten of opdrachtgevers, en de samenleving kunnen veel winnen bij een ethiek die juristen uitnodigt en stimuleert om het beste van zichzelf te geven. Ethiek vergroot de kwaliteit van de dienstverlening en het persoonlijk geluk van de jurist. Zij draagt bij tot meer rechtvaardigheid in het rechtssysteem en in de samenleving.

De ethiek die op dat vlak het meest perspectief biedt is de deugdethiek. Zij triggert ons om onze menselijke kwaliteiten (deugden) te ontwikkelen. Hoe we zijn als mens drukt immers zijn stempel op wat we doen. Cruciale deugden zijn moed, rechtvaardigheid, matigheid en praktische wijsheid.

In het artikel ‘De deugdethiek als aanvulling op de deontologie’ beschrijft Eric Lancksweerdt hoe de deugdethiek een erg beloftevolle aanvulling kan vormen op de deontologie. Het artikel is onlangs verschenen in het Tijdschrift Deontologie & Tuchtrecht (jaargang 2018, Vol. 1, p. 7-33).