Logo UHasselt

menu

CORe - Centrum voor Overheid en Recht


Actueel

CORe - Centrum voor Overheid en Recht

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Doctoraat over grensoverschrijdende fiscale gegevensuitwisseling: Nu ook in boekvorm!    11 sep 2018

Doctoraat over grensoverschrijdende fiscale gegevensuitwisseling: Nu ook in boekvorm!
11 sep 2018

De toegenomen mogelijkheden van de fiscale administratie om grensoverschrijdend gegevens uit te wisselen voor het vestigen van de inkomstenbelastingen doen de vraag rijzen of de bescherming van de fundamentele rechten van de belastingplichtige nog wel voldoende kan worden gegarandeerd.

In dit boek, de neerslag van zijn doctoraatsproefschrift, verdedigt dr. Niels Diepvens de stelling dat het recht op privéleven in bepaalde gevallen vereist dat de belastingplichtige over procedurele waarborgen beschikt tijdens de procedure van grensoverschrijdende gegevensuitwisseling op verzoek.

Het is dus van belang na te gaan in welke mate de efficiëntie van de strijd tegen grensoverschrijdende belastingontduiking en –ontwijking in evenwicht kan worden gebracht met de rechtsbescherming van de belastingplichtige. Diverse problemen zijn hieromtrent tijdens het onderzoek vastgesteld. Zo blijkt de belastingplichtige in veel gevallen zowel in de aangezochte als in de verzoekende staat tijdens en na de procedure van grensoverschrijdende gegevensuitwisseling op verzoek niet over adequate procedurele waarborgen te beschikken.

Het werk is relevant voor de fiscale (geschillen)praktijk. Daarnaast is het van belang voor de overige actoren op het werkveld (fiscale Administratie, openbaar ministerie,…) die met deze materie in contact komen.

Het boek werd uitgegeven bij Larcier.