Logo UHasselt

menu

CORe - Centrum voor Overheid en Recht


Actueel

CORe - Centrum voor Overheid en Recht

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Hannelore Niesten krijgt (opnieuw) TFR-prijs    21 mrt 2018

Hannelore Niesten krijgt (opnieuw) TFR-prijs
21 mrt 2018

Met de annotatie ‘Naar een pro rata toekenning van persoonlijke en familiale belastingvoordelen: naar een paradigmashift van de Schumacker-doctrine na het arrest X’ (TFR 2017, afl. 22, 449-461) heeft Hannelore Niesten de TFR-prijs 2018 gekregen voor de beste annotatie van 2017 voor het Tijdschrift voor Fiscaal Recht (TFR).

Aangezien Hannelore Niesten momenteel als Fulbright-scholar in de Verenigde Staten een postdoc doet, kon ze niet aanwezig zijn tijdens de prijsuitreiking op het Fiscaal Gezelschap van 14 maart 2018. Tijdens de bijeenkomst werd wel met haar via Skype contact genomen. Haar broer Frederik Niesten heeft de prijs in ontvangst genomen.

Voetsporen
De vzw Fiskofoon richt jaarlijks een TFR-prijs in ter bekroning van teksten geschreven door jonge auteurs (jonger dan 30 jaar op het ogenblik van de inzending) op het gebied van het fiscaal recht. De prijs bedraagt een geldsom en een jaarabonnement op verschillende fiscale tijdschriften en een boekenpakket. Voor Hannelore was het een bijzondere uitreiking. Het was immers voor de vijfde keer in vier opeenvolgende jaren dat ze in de prijzen viel. In 2015 en 2016 kreeg ze de TFR-prijs voor beste doctrine-artikel en in 2016 en in 2017 ook voor de beste annotatie. De doctoranda treedt op die manier in de voetsporen van haar promotor prof. dr. Elly Van de Velde, van wie ze de kunst van het schrijven heeft geleerd.

Persoonlijke en familiale belastingvoordelen
De annotatie waarvoor Hannelore deze prijs ontving sluit aan bij haar doctoraatsonderzoek, dat ze op 12 juli 2017 heeft verdedigd. In de annotatie gaat de onderzoekster na of de toekenning van de persoonlijke en familiale belastingvoordelen in de Europese Unie als een waterdichte regeling kan worden aangeduid. Tot het voorliggende arrest volgt uit de Schumacker-doctrine dat de werkstaat de persoonlijke en familiale belastingvoordelen aan niet-inwoners moet geven, op voorwaarde dat nagenoeg het gehele inkomen in de werkstaat wordt verkregen, én het resterende inkomen in de woonstaat onvoldoende is om met de persoonlijke en familiale situatie rekening te houden. In alle andere gevallen is het aan de woonstaat om de persoonlijke en familiale belastingvoordelen volledig en effectief te verlenen.

Hannelore Niesten is van mening dat er verschillende interpretatiemoeilijkheden zijn rondom deze Schumacker-doctrine. Deze onduidelijkheden en rechtsonzekerheden zetten aan tot nadenken. De kern van het probleem is het lot van grensoverschrijdende EU-personen die door een strikte toepassing van de Schumacker-doctrine tussen wal en schip belanden en buiten de mogelijkheid vallen van het effectieve genot van de persoonlijke en familiale belastingvoordelen.

Nieuwe wending
In het geannoteerde arrest van 9 februari 2017 geeft het Hof van Justitie aan de Schumacker-doctrine een nieuwe wending in een situatie waarin meerdere werkstaten in het geding zijn. Het Hof van Justitie oordeelde dat persoonlijke en familiale belastingvoordelen pro rata moeten worden toegekend. Ook niet-inwoners die minder dan de strikte inkomensgrens in een lidstaat genieten, moeten naar evenredigheid in aanmerking kunnen komen voor de belastingvoordelen. Daarmee heeft het Hof van Justitie een keerpunt ingeleid in een problematiek die de rechtspraak en rechtsleer reeds geruime tijd bezighoudt. Overigens verwees Advocaat-Generaal Melchior Wathelet ook naar een artikel van Hannelore Niesten dat ze had geschreven voor het internationale tijdschrift EC Tax Review waarin ze eerder al aandacht had besteed aan de problematiek rondom de Schumacker-doctrine.