Logo UHasselt

menu

CORe - Centrum voor Overheid en Recht


Actueel

CORe - Centrum voor Overheid en Recht

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Het recht op het geven van borstvoeding in internationale organisaties    8 okt 2018

Het recht op het geven van borstvoeding in internationale organisaties
8 okt 2018

Onlangs verscheen in ‘Arbeidsrechtelijke Annotaties’ een annotatie bij rechtspraak van het Administratief Tribunaal van de Internationale Arbeidsorganisatie over het recht op het geven van borstvoeding door werkneemsters van internationale organisaties. Doctoraatsstudent Frederick De Cock schreef deze annotatie samen met professor Petra Foubert.

Het Administratief Tribunaal van de Internationale Arbeidsorganisatie buigt zich over geschillen met werknemers van internationale organisaties. Dit Tribunaal komt twee tot drie keer per jaar samen in Genève om deze geschillen te beslechten. “Internationale organisaties genieten immers verregaande immuniteiten en beschikken over een eigen juridisch kader om de arbeidsrelatie met hun werknemers te regelen”, legt Frederick De Cock uit. “Deze werknemers kunnen dan ook niet terecht bij een nationale rechter.”

Zorgplichtprincipe

“Het Tribunaal oordeelde dat wanneer een werkneemster tijdelijk flexibele arbeidsomstandigheden vraagt om haar baby borstvoeding te kunnen geven, de internationale organisatie dit niet zonder meer mag weigeren. Doet de internationale organisatie dat wel, dan wordt het zorgplichtprincipe geschonden. Volgens dit principe moeten internationale organisaties hun werknemers met de nodige zorg en aandacht behandelen teneinde hen onnodig leed te besparen.”