Logo UHasselt

menu

CORe - Centrum voor Overheid en Recht


Actueel

CORe - Centrum voor Overheid en Recht

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Naar een hoopgevende preambule bij de Grondwet?    4 okt 2018

Naar een hoopgevende preambule bij de Grondwet?
4 okt 2018

Is het wenselijk een preambule te maken bij de Belgische Grondwet? Welke waarden en basisprincipes zouden daarin kunnen worden opgenomen? Dient zo'n preambule via burgerparticipatie tot stand te komen?

Dit zijn enkele vragen waarop een antwoord wordt gezocht in het artikel ‘Naar een hoopgevende preambule bij de Belgische Grondwet?’ dat professor Eric Lancksweerdt onlangs schreef voor het Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht.

Waarden

Een van de stellingen in het artikel is dat in een preambule niet alleen de klassieke verlichtingswaarden zoals vrijheid en gelijkheid thuishoren, maar ook andere waarden die ons inspireren tot een goed leven en een goed samenleven: medemenselijkheid, liefde, altruïsme, zorgzaamheid, verbondenheid, enzovoort.

Toekomstvisie

Professor Eric Lancksweerdt: “Een preambule is een inspiratiebron, een document dat dienstig is voor het creëren van samenhorigheid en burgerschap. Zij weerspiegelt wie wij zijn en willen zijn. Vooral een begeesterende toekomstvisie verleent echt betekenis aan een preambule. Bij het uitwerken van de inhoud van een preambule kunnen we putten uit vele bronnen: andere preambules, het gedachtegoed van grote schrijvers en filosofen, de ervaring van politici en de wijsheid van burgers. Wat ook de mix van methodes is waarvoor wordt gekozen: diepgang, duurzaamheid en draagvlak vormen de rode draad.”