Logo UHasselt

menu

CORe - Centrum voor Overheid en Recht


Actueel

CORe - Centrum voor Overheid en Recht

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Pleiten met respect is goud    22 mrt 2018

Pleiten met respect is goud
22 mrt 2018

Actie kweekt inspiratie – en dus lees je in elk nummer van Nu weet je het!  een ‘good practice’ op vlak van onderwijs of onderzoek. In de jongste uitgave staat professor Stijn Verbist van onze faculteit centraal. Hij vertelt over de focus op pleiten en overtuigen in de rechtenopleiding.

Wat hebben jullie precies gedaan?
In het curriculum zetten we sterk in op communicatie- en pleitvaardigheden. Denk aan onze moot courts – onder andere in het Hasseltse gerechtshof –, de pleitsessies in verschillende rechtsvakken of aan het speciale vak Overtuigingsleer. Die aandacht klinkt logisch: een advocaat moet tenslotte rad van tong zijn. Maar het gaat vérder dan dat, want het is niét de bedoeling dat studenten zonder zelfkennis of ethisch besef zomaar om het even welk standpunt moeten kunnen verdedigen. We zetten hen aan om zichzelf béter te leren kennen, kritisch om te gaan met de vele informatie die ze moeten verwerken en om met respect te communiceren.

Waarom doen jullie dit?
We willen onze studenten opleiden tot (zelf)kritische jongvolwassenen die zich niet zomaar laten beïnvloeden en die leren om, na grondige analyse, een standpunt in te nemen – zónder meningen na te spreken omdat die bijvoorbeeld gangbaar zijn. Een kritische analyse en eigen mening vinden we essentieel, ook en vooral in tijden van massa- en sociale media.

Wat is de grootste uitdaging?
Studenten duidelijk maken dat overtuigend communiceren niet beperkt is tot pleiten of niet louter gericht is op je gelijk halen. Juristen moeten in tal van hoedanigheden overtuigend kunnen communiceren – en vooraleer je dát kan, moet je observeren, luisteren, absorberen en reflecteren. 

Hoe zijn de reacties?
De ethische benadering is voor vele studenten vernieuwend. Je merkt weleens dat mensen om het even wat zeggen om hun gelijk te halen. Ze ontkennen tijdens een gesprek met evenveel vuur wat ze even daarvoor hebben verdedigd, bijvoorbeeld omdat ze er op gewezen worden dat de consequentie van hun eerdere uitspraken nadelig kan zijn. Zo’n communicatie die op dominantie gericht is, willen wij afwijzen. Dié benadering werkt voor vele studenten verhelderend, zo stellen we vast.