Logo UHasselt

menu

CORe - Centrum voor Overheid en Recht


Actueel

CORe - Centrum voor Overheid en Recht

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Stef Keunen wordt bestuursrechter bij Raad voor Verkiezingsbetwistingen    11 sep 2018

Stef Keunen wordt bestuursrechter bij Raad voor Verkiezingsbetwistingen
11 sep 2018

UHasselt-assistent bestuursrecht Stef Keunen heeft onlangs bij minister-president Bourgeois de eed afgelegd als bestuursrechter bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.

De Raad voor Verkiezingsbetwistingen is een onafhankelijk Vlaams administratief rechtscollege dat de bezwaren behandelt die tegen een lokale verkiezing worden ingebracht en die de juistheid nagaat  van de zetelverdeling tussen de lijsten en van de rangorde waarin de raadsleden en de opvolgers gekozen zijn verklaard.

De Raad voor Verkiezingsbetwistingen is verder ook bevoegd voor een aantal andere geschillen, vermeld in het Gemeentedecreet, het Provinciedecreet en het OCMW-decreet.

We wensen collega Stef Keunen heel veel succes met deze nieuwe uitdaging!