Logo UHasselt

menu

CORe - Centrum voor Overheid en Recht


Actueel

CORe - Centrum voor Overheid en Recht

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

UEFA benoemt UHasselt-onderzoeker als pro bono advocaat    29 aug 2018

UEFA benoemt UHasselt-onderzoeker als pro bono advocaat
29 aug 2018

Onlangs werd praktijkassistent en onderzoeker Jonathan Himpe benoemd als ‘UEFA pro bono advocaat’ voor de periode 2018-2022. Dat gebeurde na een doorgedreven selectieprocedure. In totaal werden er tien pro bono advocaten aangesteld.

De UEFA hecht er veel belang aan dat ook minvermogenden zich op kwalitatieve wijze kunnen laten bijstaan in disciplinaire procedures. Jonathan Himpe vertelt: “Voetbalspelers, maar ook coaches en scheidsrechters moeten zich soms verantwoorden voor de disciplinaire organen van de UEFA.”

“Indien zij hiervoor over onvoldoende financiële middelen beschikken, kunnen zij voortaan juridische bijstand aanvragen bij de UEFA. Indien de UEFA de aanvraag goedkeurt kunnen zij een pro bono (sport)advocaat kiezen uit een gesloten lijst die door de UEFA-administratie werd samengesteld na een doorgedreven selectieprocedure.” Bij die selectie werd onder meer rekening gehouden met relevante ervaring, beschikbaarheid en geografische ligging.

“Daarnaast voorziet de UEFA tevens in een vrijstelling van de procedurekosten en in een vergoeding van de (redelijke) reis- en verblijfskosten van de minvermogende, zijn pro bono advocaat en zijn eventuele getuigen.”

De disciplinaire organen van de UEFA zijn de Control, Ethics & Disciplinary Body (in eerste aanleg) en de Appeals Body (in beroep). Daarna is een extern beroep bij het Court of Arbitration for Sport (CAS) in Lausanne mogelijk. Bij het CAS werd de mogelijkheid om juridische bijstand aan te vragen al langer geformaliseerd.

Het valt te verwachten dat de pro bono advocaten voornamelijk zullen optreden in disciplinaire zaken in verband met match fixing en anti-doping tijdens UEFA-competities.

(Op de foto zien we Jonathan Himpe vooraan, de tweede van links.)